MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.131.

Standard

Nr.130 ended with: “However, before all this happened, a call had come from the other side of Belgium…….!” (See richardandmarina.net).

My first Canadian co-worker, together with whom I had started the first church in Antwerp, left the Lord’s work in 1976. After some time, he and his wife returned to Canada and both are now with the Lord. We had a couple of good years together and our two families would get together every Wednesday afternoon when the kids didn’t have school. We would play a game and then have good Belgian French fries together. Our girls have great memories of those times.

While I started working eastward from Antwerp and moved away to Beerse, my co-worker went westward and started a Bible study in a town northeast of Ghent in the province of East Flanders. So when he left the work, the couple in who’s home the study was held, I’ll call them Luc and An, contacted me and asked whether I could come to continue the study. It was a long drive, between 1½ and 2 hours, depending on the traffic. However, after praying about it, we consented, and so during the Fall of ’76, every Friday after school, we would make the drive with the children coming along. I would teach the Bible study and Marina had a number of children in a separate room and used her accordion to sing with them and then tell them Bible stories. We would stay overnight with Luc and An as the study went on late into the night. The children would be in bed by the time we finished the evening.

However, my co-worker had been so sure of the Lord’s leading in regards to that study and a new work in that area, that he had already rented a house in a town close by, to move into in time to come. But the house had been used by a biker gang, the Hell’s Angels and was now in terrible condition. The question was now put to us, would we be willing to move and take over the rent contract of that house to start up a new work here? A lot of work had to be done to the house and how would we do that from so far away? Could we leave the work in Limburg? All kinds of questions arose, but we talked with the Gelling’s in Peer and we made it a matter of prayer and sought the Lord for His guidance. And then it became clear to us what we were to do……..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.131.

Standard

Nr.130 eindigde met: “Maar voordat dit alles gebeurde kwam er een vraag van de andere kant van België…….!” (Zie richardandmarina.net).

Mijn eerste Canadese medewerker met wie ik samen de eerste gemeente gesticht had in Antwerpen, verliet het werk van de Heer in 1976. Na enige tijd keerden hij en zijn vrouw terug naar Canada en beiden zijn nu bij de Heer. Wij hadden een paar heel goede jaren met elkaar gehad en iedere woensdagnamiddag, als de kinderen geen school hadden, kwamen onze twee gezinnen samen om een spelletje te spelen en om daarna samen echte goede Belgische frieten te eten. Onze meisjes hebben hier heel fijne herinneringen aan.

Terwijl ik vanuit Antwerpen oostwaarts trok en verhuisde naar Beerse, ging mijn medewerker westwaarts en begon met een Bijbelstudie in een dorp ten noordwesten van Gent in de provincie Oost Vlaanderen. Toen hij stopte, nam het koppel waar de Bijbelstudies aan huis was, ik zal ze Luc en An noemen, contact op met mij en vroeg of ik de studies kon voortzetten. Het was een lange rit voor mij, tussen 1½ en 2 uur, afhankelijk van het verkeer. Maar na gebed hiervoor, stemden wij in, en zo, in de Herfst van ’76, reden we iedere vrijdag na school met de kinderen daar naar toe. Ik gaf de studie en Marina had een aantal kinderen in een aparte kamer waar zij met haar accordeon de kinderen liedjes aanleerde en Bijbelverhalen vertelde. Wij bleven slapen bij Luc en An omdat de studie meestal heel laat gedaan was. De kinderen waren al in bed tegen de tijd dat we afsloten.

Maar mijn medewerker was zo zeker geweest van de leiding van de Heer ivm die studie en een nieuw werk in die streek, dat hij al een huis gehuurd had in een naburig dorp om daar in de toekomst in te trekken. Het huis was echter gebruikt door een motorbende, de Hels Angels en was in een verschrikkelijke conditie. En nu werd ons de vraag gesteld, of wij bereid zouden zijn te verhuizen en het huurcontract over te nemen om hier een nieuw werk te beginnen? Er moest heel veel aan het huis gedaan worden en hoe zou dat gaan daar wij zo ver weg woonden? Zouden wij het werk in Limburg kunnen verlaten? Allerlei vragen kwamen naar boven, maar we spraken er met de Gelling’s in Peer over, en baden serieus voor de leiding van de Heer. Toen werd het ons duidelijk wat we moesten doen……………..! (Ga naar Overpeinzingen).