Christ-mas and Christ-return.

Standard

Christmas means remembering the birth of the Babe in Bethlehem, the first coming of Christ, and we rejoice in that, but we also rejoice in what is to come, as Malachi says, “But for you who revere my name, the Sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic (skip) like well (stall)-fed calves.” Mal. 4:2 NIV. I have worked on farms and let calves out in Springtime, and oh, how they jump and skip, they are so happy, it’s a wonderful thing to behold. When Christ comes the second time, those of us who are His children will be so happy that we’ll jump and skip. Can you understand why Marina and I especially look forward to that?

We wish all our FB friends a very blessed Christmas and a happy New Year, with much of God’s presence, peace and power.

Kerstmis en Christus-wederkomst.

Kerstmis betekent het herdenken van de geboorte van de baby in Bethlehem, de eerste komst van Christus, en we verheugen ons daarin, maar we verheugen ons ook in wat komen gaat, zoals Maleachi zegt: “Maar voor u die mijn naam vereert, de Zon der gerechtigheid zal opstaan met genezing in zijn stralen. En jullie zullen naar buiten gaan en stoeien (springen) als goed gevoede kalveren.” Mal. 4:2 NBV. Ik heb op boerderijen gewerkt en kalveren uitgelaten in de lente, en oh, wat springen en huppelen ze, ze zijn zo blij, het is prachtig om te zien. Als Christus voor de tweede keer komt, zullen degenen onder ons die zijn kinderen zijn zo blij zijn dat we zullen springen en huppelen. Begrijp je waarom Marina en ik daar vooral naar uitkijken?

We wensen al onze FB-vrienden een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, met veel van Gods aanwezigheid, vrede en kracht.