Great Joy

Standard

The apostle Paul writes to the Thessalonians, “For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy.” 1Thess.2:19-20. I fully understand Paul’s feelings. At times I get an email or message from someone in Belgium who became a Christian through the ministry God had given us, and who is still continuing on with the Lord. There truly is no greater joy than to hear of their steadfast faith in and love for God. I thank God for them. What a time of rejoicing there will be in heaven when we all together meet at Jesus feet, hallelujah.

Grote Vreugde

Standard

De apostel Paul schrijft aan de Thessalonicenzen, ““Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.” 1Thess.2:19-20. Ik begrijp de gevoelens van Paul volledig. Soms krijg ik een e-mail of bericht van iemand in België die christen is geworden door de bediening die God ons had gegeven, en die nog steeds doorgaat met de Heer. Er is werkelijk geen grotere vreugde dan te horen over hun standvastig geloof in en liefde voor God. Ik dank God voor hen. Wat een tijd van vreugde zal er in de hemel zijn als we allemaal samen aan Jezus voeten komen, halleluja.