Grote Vreugde

Standard

De apostel Paul schrijft aan de Thessalonicenzen, ““Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.” 1Thess.2:19-20. Ik begrijp de gevoelens van Paul volledig. Soms krijg ik een e-mail of bericht van iemand in België die christen is geworden door de bediening die God ons had gegeven, en die nog steeds doorgaat met de Heer. Er is werkelijk geen grotere vreugde dan te horen over hun standvastig geloof in en liefde voor God. Ik dank God voor hen. Wat een tijd van vreugde zal er in de hemel zijn als we allemaal samen aan Jezus voeten komen, halleluja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.