WINTER

Standard

Hallo Belgen en Nederlanders, we hebben hier sinds middernacht 25 cm sneeuw gekregen en het sneeuwt nog steeds. Op andere plaatsen bijna het dubbele. Alles ziet er wel mooi wit uit, doet mij denken aan koning David die zei, “Was mij dan ben ik witter dan sneeuw.” Ps.51:9b.

2022.

Standard

To all our dear friends, a very happy and healthy New Year with much of God’s presence, peace, and power. And, much hope for the future, for our God is eternal and unchanging, and that is good to know in an ever-changing world. Hope in a hopeless world because God is the rock of our salvation, “God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will we not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea; though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling.” Psalm 46:1-3. Blessings to all.

A blessed Christmas.

Standard

“For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.” Yes, we rejoice because a Savior is born, but we must not forget that He is Christ the Lord. We accept Him as our Savior, but do we submit to Him as Lord? We wish all our friends a wonderful Christmas recognizing and worshipping the Lord Jesus, and thus experiencing His power and peace.

ONS JUBILEAM.

Standard

50 jaar geleden, op 23 december, 1971 kwamen wij in België aan en gingen wij wonen in Edegem, Antwerpen. Op 2 april 1972 ontstond de eerste Christengemeenten in onze woonkamer daar. Er is veel gebeurd in die 50 jaar, geprezen zij de Heer.

PINKSTEREN. (Een paar dagen laat, maar toch nog steeds waar)

Standard

PINKSTEREN, God komt naar de aarde. De eerste keer dat Hij onder zijn volk in de tabernakel kwam wonen. De tweede keer dat Hij onder ons kwam wonen in een menselijk lichaam, en zoals Johannes zegt: “Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de eniggeboren Zoon van God.” De derde keer kwam Hij met Zijn Heilige Geest op de Pinksterdag, en Hij komt nog steeds om mannen en vrouwen over de hele wereld te bewonen. De vierde keer zal Hij komen na de grote verdrukking en zal Hij regeren met een ijzeren staf, zonde en zondaars oordelen. De vijfde keer zal Hij komen en met ons op de nieuwe aarde wonen, en Hij zal elke traan van onze ogen afwissen; er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch gehuil, noch pijn. Rev. 21. Hallelujah. Maar laten we niet vergeten dat de Heilige Geest niet alleen kwam om ons een goed gevoel te geven, maar om ons getuigen te maken van de verrezen Christus, en de hele wereld moet over Hem horen. Dus laten we ons overgeven aan de Heilige Geest en Hem toestaan ​​ons te gebruiken om zielen verlossing en God heerlijkheid te brengen. Voorwaartse christelijke soldaten. Mogen jullie allemaal een gezegend en inspirerend Pinksteren hebben.

SINCERE THANKS IN DUTCH

Standard

Oprecht en hartelijk BEDANKT aan allen die hebben gereageerd op mijn verzoek om gebed. Het was zo opbouwend om te zien hoeveel vrienden we hebben en bij ons staan. Bedankt voor alle goede en bemoedigende opmerkingen. We vertrouwen erop dat God ons erdoorheen helpt, of zoals de psalmist zegt: “Hij zal onze gids zijn, zelfs tot in de dood.” Nogmaals bedankt en God zij met je en zegen en bewaar je, totdat we elkaar aan Jezus ‘voeten ontmoeten, en wat een dag zal dat zijn. Hallelujah.

ASKING FOR PRAYER IN DUTCH

Standard

VRAAG OM GEBED. Vorige week zei ik dat Marina niet gezond is. Sommigen vragen zich af wat er met haar aan de hand is. Marina heeft de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, waarvoor geen genezing bestaat. AD verandert de hersenen en veroorzaakt ernstig geheugenverlies, verwarring en andere symptomen, zie Google. Marina wilde niet dat mensen dit wisten, omdat er een stigma heerst rond geestelijke gezondheid. Deze mentaliteit is echter aan het veranderen, godzijdank. Elk jaar heeft hier in Canada één op de vijf mensen psychische problemen en één op de drie ouder dan 65 jaar. Ik heb mijn lieve vrouw verteld dat net zoals sommigen hartproblemen hebben, anderen problemen hebben met hun hersenen. Dit is niet haar schuld. Ze is erg zwak en uitgeput en raakt ontmoedigd en depressief. Daarom vraag ik mijn vrienden om voor ons te bidden, voor kracht en vrede. We blijven ons verheugen in de Heer en hebben een fantastische toekomst, maar we hebben kracht nodig voor het laatste stuk van de weg. Dit is echt serieus, ik heb tijdens mijn leven en bediening met veel problemen te maken gehad, maar dit is het moeilijkste van allemaal, bid alstublieft. Dank aan degenen die hebben gebeden. God zegene jullie allemaal.

A FEW DAYS LATE BUT STILL TRUE

Standard

PENTECOST, God coming down to earth. The first time He came to live among His people in the tabernacle. The second time He came to live among us in a human body, and as John says, “We beheld His glory, the glory of the only begotten Son of God.” The third time, He came with His Holy Spirit on the day of Pentecost, and He still comes, to indwell men and women all over the world. The fourth time He will come after the great tribulation and He will rule with an iron rod, judging sin and sinners. The fifth time He will come and dwell with us on the new earth, and He will wipe away every tear from our eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, nor pain. Rev. 21. Hallelujah. But let’s remember, the Holy Spirit didn’t just come to make us feel good, but to make us witnesses of the risen Christ, and the whole world is needs to hear about Him. So, let’s yield to the Holy Spirit and allow Him to use us to bring salvation to souls and glory to God. Onward Christian soldiers. May you all have a blessed and inspiring Pentecost.