HAVERKAMP-UPDATE.

Standard

Last week Tuesday, my dear Marina moved from a transitional care unit in Kitchener to a long-term care home right here in Elmira, about 3 minutes drive from our home, for which we thank God. The home has a good reputation and we experience the staff as being very friendly and helpful. Right now, Marina is having a bit of a difficult time, but what can one expect after one week? Staff members told me that they often see her smiling and laughing, while interacting with them. One told me that it takes from four to six weeks to adjust. I spend between three and four hours a day with her and our daughter Rini a bit more. Marina and I have supper together every night at about 5 pm, sitting at the window looking outside, it’s a wonderful time. Please pray that she will adjust quickly. Thank you.

HAVERKAMP-UPDATE.

Vorige week dinsdag is mijn lieve Marina verhuisd van een tijdelijke zorgeenheid in Kitchener naar een langdurig verzorgingstehuis hier in Elmira, ongeveer 3 minuten rijden van ons huis, waarvoor we God danken. De woning heeft een goede naam en wij ervaren het personeel als zeer vriendelijk en behulpzaam. Marina heeft het momenteel even moeilijk, maar wat kun je na één week verwachten? Medewerkers vertelden me dat ze haar vaak zien glimlachen en lachen terwijl ze met haar in contact zijn. Eentje vertelde me dat het vier tot zes weken duurt om je aan te passen. Ik breng tussen de drie en vier uur per dag door met haar en onze dochter Rini wat meer. Marina en ik eten elke avond samen onze warme maaltijd rond 17.00 uur, zittend voor het raam naar buiten kijkend, het is een fijne tijd. Bid alstublieft dat ze zich snel zal kunnen aanpassen. Dank u.

HAVERKAMP UPDATE

Standard

c

Public

As you may or may not know, last week Thursday, Marina entered a nursing home in Kitchener. She needs special care which I nor anyone else can give, so the only option was a nursing home. Of course, it is not easy for her to adapt to a place like that, but tonight, after supper, when she was lying in bed, she made me happy with the words, “Today was a nice day.” Wonderful, I believe she’s starting to feel at home there. Prayer would be appreciated.

P.S. Yesterday I had a meeting with five nurses and people responsible for the home. They really encouraged me, they are such fine, kind, loving and compassionate people, they’ll do everything they can to help Marina and support me. After the stress of my surgery and dealing with criticism of my moving Marina to a nursing home, it moved me to tears to meet such wonderful supporting people. Thank you, Jesus, I give You all the glory!

Public

Zoals je misschien wel of niet weet, ging Marina vorige week donderdag een verpleeghuis in Kitchener binnen. Ze heeft speciale zorg nodig die ik noch iemand anders kan geven, dus de enige optie was een verpleeghuis. Natuurlijk is het niet gemakkelijk voor haar om zich aan zo’n plek aan te passen, maar vanavond, na het avondeten, toen ze in bed lag, maakte ze me blij met de woorden: “Vandaag was een mooie dag.” Prachtig, ik geloof dat ze zich daar thuis begint te voelen. Bidden zou op prijs worden gesteld.
P.S. Gisteren had ik een ontmoeting met vijf verpleegkundigen en mensen die verantwoordelijk zijn voor het huis. Ze hebben me echt aangemoedigd, het zijn zulke fijne, aardige, liefdevolle en meelevende mensen, ze zullen er alles aan doen om Marina te helpen en mij te steunen. Na de stress van mijn operatie en het omgaan met kritiek op mijn verhuizing van Marina naar een verpleeghuis, ontroerde het me tot tranen om zulke geweldige ondersteunende mensen te ontmoeten. Dank u, Jezus, ik geef U alle eer!

HAVERKAMP UPDATE

Standard

For friends and relatives who are interested, here is the latest. I just came from a wonderful retirement home that has two sections, one for regular residents, and a section called TCU, Transitionary Care Unit. People come here from home or hospital and wait for a place to open up in the Homes they have selected. We are hoping and praying that a place will be found where there is assisted living and Long Term Care, so that Marina and I can be in the same building. There are usually 10 people in the unit, so there is much personal care. I will be visiting twice a day, and I can even stay from 8 am until 4 pm. It was a difficult decision to make, but I listened to our doctor and other professional people who specialize in dementia. I also asked the Lord to stop me if this was not His will. Amazingly, we got this room, even though there are several thousand people looking for a place. Thank you, Lord. Marina will be moving in soon and talking to the staff I’m so glad she will be in good and loving hands and getting professional care. If you have any questions, please contact me. Blessings to you all.

AMAZING.

Standard

Diamond wedding anniversary.

Yesterday, Wednesday, Sept.14, Les Frey drove me to the hospital in Guelph.

I was made ready for the abdominal aorta aneurysm surgery, which took place

from about 11 am until almost 3pm.

Today, Thursday, Sept. 15, our Dimond wedding day, Les came to pick me up at

1.15 pm and drove me home. Marina and I both had a bit of a rest and then Les took us to Waterloo for our anniversary celebration, and later picked us up again too.

How wonderful that in spite of these physical problems, we were able to be together and celebrate God’s goodness over the years. We thanked Him for His protection and provisions all these years. All glory to Him. Blessed be the name of the Lord, hallelujah.

PRAYER REQUEST

Standard

I just had a phone call from my surgeon who told me that my aneurysm has grown to 5.7 cm They usually start talking about operating when it gets to 5.5 cm, so I’ll probably have surgery within 3 months. What with Marina? Please pray.

Ik heb net een telefoontje gehad van mijn chirurg die me vertelde dat mijn aneurysma is gegroeid tot 5,7 cm. Ze beginnen meestal over een operatie als het 5,5 cm wordt, dus ik zal waarschijnlijk binnen 3 maanden geopereerd worden. Wat dan met Marina?

God is faithful, even when I’m not.

Standard

Have you ever felt uneasy and guilty because you have not been reading your Bible as faithful as you should, and you have not been praying as faithfully as a good Christian should? I have, and I have said to God, “Lord I’m not worthy to be your child, let alone your servant.” But I have found a text in the Bible that has really encouraged me, it’s 2Tim.2:13, “If we are faithless, He remains faithful; He cannot deny Himself.” Wow, if I am faithless, and I am at times, He remains faithful. And then it says that He cannot deny Himself. In other words, He cannot turn His back on us because He would then turn His back upon Himself, because He lives in us with His Holy Spirit. What a tremendous encouragement, it has really lifted me, I hope it will you too.

GOOD NEWS

Standard

Praise the Lord, some good news. I saw my surgeon this morning re: my aorta aneurysm. An MRI was taken last week and showed that the aneurysm had grown only 1 mm in 6 months, from 5.2 to 5.3 cm. In other words, it’s a stay of execution.🙂 If things continue like this, no surgery this year. Thank you for your prayers.

Prijs de Heer, goed nieuws. Ik zag mijn chirurg vanmorgen over mijn aorta-aneurysma. Vorige week is er een MRI gemaakt en daar bleek dat het aneurysma in 6 maand slechts 1 mm was gegroeid, van 5,2 naar 5,3 cm. Met andere woorden, het is uitstel van executie.🙂 Als het zo doorgaat, geen operatie dit jaar. Dank u voor uw gebeden.

WINTER

Standard

Hallo Belgen en Nederlanders, we hebben hier sinds middernacht 25 cm sneeuw gekregen en het sneeuwt nog steeds. Op andere plaatsen bijna het dubbele. Alles ziet er wel mooi wit uit, doet mij denken aan koning David die zei, “Was mij dan ben ik witter dan sneeuw.” Ps.51:9b.