“De God die echt is.”

Standard

Voor Nederlands sprekende mensen.

Enige tijd geleden heb ik het volgende geschreven: In België mogen we onze prijs aanpassen en wordt het boek verkocht voor €15 plus €5 portokosten indien het verstuurd moet worden.

In Nederland moeten we ons houden aan de boekenwet, zie https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs/. Mensen in Nederland kunnen het boek kopen bij http://www.bol.com voor €19.95. Er zijn geen portokosten als u €20 uitgeeft. Bestel dus twee boeken en geef er één weg of verkoop er één aan iemand anders en u bespaart de verzendingskosten.

Er is mij nu juist onder de aandacht gebracht dat sinds het voorjaar van 2017 die boekenwet ook geldt in België en we ons dus daaraan moeten houden. De prijs in Belgie, tot onze grote spijt, wordt dus nu ook €19.95.

God omslag.

“De God die echt is.”

Standard

Naar aanleiding van verschillende positieve reacties op het boek “DE GOD DIE ECHT IS” , volgende info.

Met het oog op de komende eindejaarperiode is er de mogelijkheid om 1 of meer boeken als geschenk aan te schaffen of te laten opsturen naar iemand die u nauw aan het hart ligt. Een prachtig geschenk voor eindejaar, een verjaardag of zomaar.

Voor € 20.00 inclusief portkosten, laat u het boek opsturen naar uzelf om dan zelf cadeau te doen. e-mail decrock.d@telenet.be
Ofwel kunt u voor dezelfde prijs het boek laten opsturen naar degene die u cadeau wil doen.

Bestel het boek via e-mail decrock.d@telenet.be, u krijgt een betaalbevestiging en ik zorg voor de rest.

U kunt ook een tekstje laten meesturen ( een apart A5 blaadje op luxe papier gedrukt, zie voorbeeld onder. )
De tekst kunt u zelf kiezen. Ook de datum van verzending kunt u bepalen.

Wacht niet te lang om uw bestelling te doen!
Alvast hartelijk dank.
Vragen of opmerkingen altijd welkom!

Met vriendelijke groeten,
Dany Decrock
decrock.d@telenet.be

TIP: De portkosten kunnen natuurlijk beperkt worden bij gezamenlijke bestelling. Vraag meer inlichtingen via decrock.d@telenet.be

“Dit boek wordt u vriendelijk aangeboden door
Richard en Marina.
Handelingen 15:4 B
“En zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had.”
Veel zegen en leesplezier.”

Verkoop boek “De God die echt is.”

Standard

In Belgie mogen we onze prijs aanpassen en wordt het boek verkocht voor €15 plus €5 portokosten indien het verstuurd moet worden.

In Nederland moeten we ons houden aan de boekenwet, zie https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs/. Mensen in Nederland kunnen het boek kopen bij http://www.bol.com voor €19.95. Er zijn geen portokosten als u €20 uitgeeft. Bestel dus twee boeken en geef er één weg of verkoop er één aan iemand anders en u bespaart de verzendingskosten.

God omslag.

“De God die echt is.”

Standard

Voor Nederlandssprekende mensen. Dubbel goed nieuws, 1. Het boek, “De God die echt is” is vandaag, vrijdag, 27 oktober in Belgié aangekomen. 2. Ik heb de prijs verminderd van 18 naar 15 euro. Ik heb dit boek niet geschreven om er geld aan te verdienen, maar om zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat God werkelijk echt is en te vertrouwen is. Als iemand reeds 18 euro betaald heeft kan hij de 3 euro terugkrijgen, of het zo laten. Er zijn een aantal mensen die ik om bepaalde redenen een boek wil schenken. De extra euros kunnen daaraan meehelpen. U beslist voor uzelf wat u doen wilt. Neem contact op met Dany Decrock, decrock.delaender@telenet.be, tel. 09-226-00-76. Mijn oprechte verontschuldigingen voor de verandering van prijs, ik had echt geen vrede met de 18 euro. Ik hoop dat ik niemand hierdoor last bezorg.
Voor mensen in Nederland ligt de prijs anders daar we ons aan de Nederlandse boekenwet moeten houden die zegt dat we geen korting mogen geven op de vastgestelde prijs van de uitgeverij. Misschien best om naar bol.com te gaan, binnen een week zal het boek daar te koop zijn.God omslag.

“De God die echt is.”

Standard

“De God die echt is.” De Nederlandse drukkerij heeft ons beloofd het boek tegen vrijdag, 27 oktober te leveren op het adres van Dany Decrock, Hendrik Consciencelaan 49, bus 4, 9950 Waarschoot, België. 09-226-00-76. Email: decrock.delaender@telenet.be
Bestel uw boek bij hem. Het zal ook op bol.com verschijnen. God omslag.Voor mensen in Europa die een Engelse versie willen, ga naar amazon.de of amazon.uk. Als ik het moet opsturen kost het $19.70 aan postzegels.

The God Who is real.

Standard

YES, the books have arrived. Now we can start distributing them. Anyone who would like one, send me an email with your name and address and I will mail you one, or more. The price of the book is $18.00, while in the stores it will be at least $22.50 plus tax and shipping, and watch out for the shipping, I know of one store which has a low book price but charges $13.49 for shipping. The post office told me today that sending a book within Canada will be $4.70 plus tax, which brings it to $5.31. I am quite willing to pay half of the shipping costs. You can pay me either with a cheque or per email. Ask your bank about that or go to Google or YouTube and type in ‘transferring money by email.’ I’m looking forward to hearing from many of you and sharing with you that God is really real. The book could be a nice Christmas present for someone.

Book Cover. 08-30-2017