“De God die echt is.”

Standard

Naar aanleiding van verschillende positieve reacties op het boek “DE GOD DIE ECHT IS” , volgende info.

Met het oog op de komende eindejaarperiode is er de mogelijkheid om 1 of meer boeken als geschenk aan te schaffen of te laten opsturen naar iemand die u nauw aan het hart ligt. Een prachtig geschenk voor eindejaar, een verjaardag of zomaar.

Voor € 20.00 inclusief portkosten, laat u het boek opsturen naar uzelf om dan zelf cadeau te doen. e-mail decrock.d@telenet.be
Ofwel kunt u voor dezelfde prijs het boek laten opsturen naar degene die u cadeau wil doen.

Bestel het boek via e-mail decrock.d@telenet.be, u krijgt een betaalbevestiging en ik zorg voor de rest.

U kunt ook een tekstje laten meesturen ( een apart A5 blaadje op luxe papier gedrukt, zie voorbeeld onder. )
De tekst kunt u zelf kiezen. Ook de datum van verzending kunt u bepalen.

Wacht niet te lang om uw bestelling te doen!
Alvast hartelijk dank.
Vragen of opmerkingen altijd welkom!

Met vriendelijke groeten,
Dany Decrock
decrock.d@telenet.be

TIP: De portkosten kunnen natuurlijk beperkt worden bij gezamenlijke bestelling. Vraag meer inlichtingen via decrock.d@telenet.be

“Dit boek wordt u vriendelijk aangeboden door
Richard en Marina.
Handelingen 15:4 B
“En zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had.”
Veel zegen en leesplezier.”

Verkoop boek “De God die echt is.”

Standard

In Belgie mogen we onze prijs aanpassen en wordt het boek verkocht voor €15 plus €5 portokosten indien het verstuurd moet worden.

In Nederland moeten we ons houden aan de boekenwet, zie https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs/. Mensen in Nederland kunnen het boek kopen bij http://www.bol.com voor €19.95. Er zijn geen portokosten als u €20 uitgeeft. Bestel dus twee boeken en geef er één weg of verkoop er één aan iemand anders en u bespaart de verzendingskosten.

God omslag.

Hoe kan ik veranderen?

Standard

HOE KAN IK VERANDEREN?

Door mijn denken te veranderen, Rom.12:2!

Een uitdaging: lees deze teksten iedere morgen na het opstaan en iedere avond voor het slapengaan, en indien mogelijk, enkele malen door de dag.

Houdt dit een maand vol en ik garandeer u dat u verandert, indien niet, krijgt ge uw geld terug!

8 teksten:

1. 2Kor.5:17, God zegt dat ik een nieuwe schepping ben. Zo ziet God mij! Wat een wonder!

2. Rom.8:1, God zegt dat er geen veroordeling voor mij is omdat ik in Christus Jezus ben!
Wat een bevrijding!

3. Ef.1:6, God zegt dat Hij mij begenadigd heeft (gratie verleend), (Engels: “accepted in the Beloved”, “aangenomen, aanvaard in de Geliefde”)
Wat een liefde!

4. Ef.1:7, God zegt dat mijn zonden vergeven zijn, (mijn verleden is uitgewist!).
Wat een geruststelling!

5. Fil.1:6, God zegt dat Hij een goed werk in mij is begonnen en dat Hij dat ten einde toe zal voortzetten.
Wat een zekerheid!

6. Rom.8:31, God zegt dat Hij voor mij is, zo, wie kan er dan tegen mij zijn?
Wat een bemoediging!

7. Rom.8:17, God zegt dat ik een erfgenaam van God ben en een mede-erfgenaam van Christus.
Wat een toekomst!

8. Ef.1:1, God zegt dat ik een heilige ben.
Wat een voorrecht en uitdaging!

Kerst 2016

Standard

Wat zegt Kerst ons?

  1. Dat de God die 400 jaar had gezwegen, geen profeet, geen dromen, geen visioenen, nu gespoken heeft, zie Hebr.1:1-2, “…..heeft Hij nu…..tot ons gesproken in de Zoon.”
  2. Dat de onzichtbare God, zichtbaar geworden is, zie Joh.14:9, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
  3. Dat de onaantastbare God nu tastbaar is geworden, zie 1Joh.1:1-3, “….hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben.”
  4. Dat de God die zo hoog verheven was, nu een van ons is geworden, zie Joh.1:14, “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”
  5. Dat de God die zo ver af was, zo dichtbij gekomen is.
  6. Dat de God die heilig is, zonde (niet zondig) geworden is, zodat wij heilig zouden worden, zie 2Kor.5:21, “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde (niet zondig) gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

Kerst en Nieuw Jaar.

Standard

Al onze familieleden en vrienden in Noord Amerika, Europa, Afrika en andere delen van de wereld, wensen wij een gezegende Kerst en een heel gelukkig en voorspoedig Nieuw Jaar, met veel van Gods vrede en vreugde. Mogen jullie allen Zijn glorieuze zegen ervaren zodat jullie Hem, die alleen waardig is om geprezen te worden,  mogen verheerlijken.

Richard en Marina.

WONDERLIJK.

Standard

2000 jaar geleden was er een man in het Midden Oosten die zei dat als je je zondigheid toegaf en in Hem geloofde, Hij je Gods Geest zou geven, wat je leven drastisch zou veranderen. En jawel hoor, 56 jaar geleden, in 1962, beleed ik mijn zondigheid, geloofde in Hem en ontving Gods Geest, hetgeen mijn leven werkelijk zo drastisch veranderde dat het nooit meer hetzelfde is geweest. En zie nu toch eens, ik heb sindsdien ontdekt dat er over de gehele wereld miljoenen en nog eens miljoenen mensen zijn die dezelfde ervaring hebben gehad door te geloven in die Man uit Galilea. En zij en ik getuigen nu van de waarheid en echtheid van Zijn woorden. Wonderlijk, niet waar?

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.200. (Het Einde).

Standard

Nr.199 eindigde met: “Volgende week komt episode nr.200 en dat zal voor het ogenblik de laatste zijn………………!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, dit gaat de laatste episode van “Overpeinzingen” zijn. Ik ben in februari 2013 begonnen met het volgende te schrijven: “Mijn vrouw en ik waren onlangs 50 jaar getrouwd (september 2012) en hebben al die jaren samen de Heer gediend. We willen graag een aantal van onze ervaringen en antwoorden op gebed doorgeven om te tonen dat God echt, echt is!”

Nu, hoe hebben we ervaren dat God werkelijk echt is? We hebben het ervaren in Zijn speciale leiding i.v.m. waar en wanneer we moesten wonen. Ook hebben we het ondervonden in Zijn wonderlijke voorzieningen al deze jaren, zo dikwijls op miraculeuze wijze. We hebben Zijn aanwezigheid en vrede gevoeld. En terwijl we het Woord predikten, hebben we Hem zien werken in de harten en levens van mensen. Velen zijn wedergeboren christenen geworden, vele levens en huwelijken zijn veranderd, heel mooi. In Bijbelstudies, bidstonden, gemeentesamenkomsten, en in conferenties over heel Europa, hebben we de werking van de Heilige Geest ervaren en zijn we vervuld geweest met de vreugde van de Heer. Ja, heel zeker, God is werkelijk echt!

We willen zeer graag de christenen in België bedanken voor de vreugde die zij ons gebracht hebben. We missen hen geweldig en we hadden gehoopt een bezoek aan België te kunnen brengen, maar door onze gezondheidsproblemen is dat niet mogelijk geweest. Maar we blijven in contact door middel van email, Facebook en telefoon. De christenen daar liggen ons nauw aan het hart.

We willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om de broeders en zusters van onze thuisgemeente te bedanken voor al de jaren dat ze ons bijgestaan hebben. En ook andere gemeenten en christenen die voor ons gebeden hebben en ons financieel ondersteund hebben. De Heer heeft grote dingen in België gedaan door hen die gegaan zijn en anderen die gebleven zijn en ondersteund hebben.

Ook willen we graag vernoemen dat in al ons komen en gaan, van plaats naar plaats, onze dochters Rosa, Lily en Rini deel hebben gehad in het werk door te helpen met zondagsscholen, Bijbel clubs, kampwerk en andere activiteiten. We zijn zo dankbaar dat alle drie de Heer kennen. Rosa woont in haar eigen appartement in dezelfde straat als wij. Lily en haar man, Bart zijn op het ogenblik voor een jaar in Zuid Afrika, waarna ze terugkeren naar België. Hun twee oudste dochters zijn getrouwd met Engelsmannen en de tweede dochter, Kaat, verwacht haar eerste kindje in oktober, 2016. De jongste dochter woont ook in Engeland en zet haar theologische studies voort. Onze jongste dochter, Rini, woont hier in Elmira en werkt met hulpbehoevende mensen.. De laatste keer dat we allemaal als familie samen waren was op onze 50-jarige huwelijksviering in 2012.

En nu moet ik afsluiten. We hadden nog zoveel meer kunnen schrijven……….! Ik ga blijven artikeltjes schrijven op Facebook en onze Blog http://www.richardandmarina.net. Als je daar naar toe gaat, klik dan op “Follow”, dan krijg je een email in je inbox iedere keer als ik iets post.

Een laatste woord van dank aan al onze lezers, vooral hen die bemoedigende opmerkingen gemaakt hebben. Moge de Heer jullie allen zegenen.

Richard en Marina.

P.S.  Uw EERLIJKE opinie, zou het de moeite waard zijn dit, met natuurlijk de nodige veranderingen, in boekvorm uit te geven? (rhaverkamp7@gmail.com)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.188.

Standard

Nr.187 eindigde met: “Ik twijfelde er aan of deze man ooit het echte evangelie gehoord had, maar hij hoorde dat zeker die namiddag en ik wond er geen doekjes om, maar, al sprekende vroeg ik me wel af wat zijn reactie ging zijn………………..!” (Zie richardandmarina.net).

Na de dienst volgde een receptie en de burgemeester kwam naar mij toe om mij te bedanken voor mijn toespraak, hij was heel positief, ongelooflijk! Zijn vrouw was geweldig enthousiast en bedankte me verschillende malen, terwijl ze me vertelde hoe ze van alles genoten had, vooral mijn toespraak. Ik vroeg haar of ze een Bijbel bezat, hetgeen niet het geval was, en dus ging ze naar huis met een Bijbel onder haar arm. Ze vertelde me dat ze soms als ze aan het strijken was naar de Nederlandse Evangelische Omroep luisterde. Het zaad was dus gezaaid en de eeuwigheid zal aantonen wat er mee gebeurd is. In de inkomhal van het gebouw hangt een gedenkplaat met de woorden: “Op 5 mei 2000 werd dit gebouw van de Evangelische Christengemeente officieel geopend door de heer Frank Beke, burgemeester van de stad Gent.” We dankten de Heer hiervoor en gingen verheugd door met het werk van de Heer.

Wanneer men veel te doen heeft, vliegt de tijd en voor ons waren twee jaren zo voorbij. In augustus van 2002 gingen wij terug naar Canada voor onze 40 jarige huwelijksverjaardag. Deze keer kwam onze tweede dochter Lily, met haar man Bart en hun drie dochters ook mee en voor de meisjes was dit de eerste maal. Onze jongste dochter Rini woonde in Israel en kon niet komen. Onze oudste dochter Rosa was toen nog tamelijk goed en samen met Marina’s jongste zuster Carol die in Chatham, ON woonde, organiseerde ze het hele gebeuren. Het was echt geweldig om zo samen feest te kunnen vieren en we dankten de Heer voor Zijn zegeningen.

Lily en haar gezin keerden terug naar België, terwijl Marina en ik in Canada bleven om verschillende gemeenten te bezoeken in Ontario en dan naar het westen te rijden, terwijl wij onderweg gemeenten bezochten in Manitoba, Saskatchewan en Alberta, en ook familieleden. De samenkomsten en bezoeken waren allemaal gepland en we zouden kort na 15 september, onze huwelijksverjaardag, vertrekken. Op die dag, 15 september dus, een zondag, reden we naar een gemeente in Ethel, ongeveer 45 minuten rijden. Ik zou daar die morgen prediken. We vierden eerst het avondmaal met deelname van verschillende mensen. Toen werden brood en beker rondgedeeld waarna er een inzameling werd gehouden om onze dankbaarheid te tonen. Marina keek naar mij en zag mij zitten met gebogen hoofd en ogen toe, terwijl ik spierwit was. Ze raakte mijn arm aan die zo koud was als ijs. Ze schrok geweldig en denkende aan een hartinfarct, sprong op en riep, “Mijn man is dood…………..!” (Ga naar Overpeinzingen).

 

JEZUS, WIE WAS HIJ?

Standard

Hier is een man, geboren in een klein onbekend dorpje, een kind van eenvoudige, eigenlijk arme ouders. Hij groeide op in een ander klein dorp en werkte tot zijn dertigste in een timmermans¬zaak. Gedurende drie jaar trok hij door het land als een straatpredikant.

Hij is nooit getrouwd geweest, had nooit een eigen huis en kende geen rijkdom. Behalve eenmaal als klein kind is hij verder nooit zijn eigen land uit geweest. Hij is nooit naar school geweest en heeft ook nooit één of andere opleiding gehad.

Toen hij nog een jonge man was keerde de publieke opinie zich tegen hem. Zijn vrienden lieten hem in de steek, één van hen verried hem, terwijl een andere loochende hem ooit gekend te hebben. Hij werd overgeleverd aan zijn vijanden en na een bespottelijke rechtszitting gekruisigd tussen twee moordenaars.
Terwijl hij stierf wierpen zijn beulen een lot over het enige eigendom dat hij ooit bezeten had, zijn mantel. Toen hij dood was begroef men hem in een geleend graf van een medelijdende vriend.

Hij heeft nooit één boek geschreven en toch zijn er over hem meer boeken geschreven dan over welke andere man die ooit geleefd heeft.

Hij heeft zelf nooit een lied geschreven, toch zijn er over hem meer liederen geschreven en wordt er over hem meer gezongen dan over welk andere mens die ooit bestaan heeft.

Hij heeft nooit een school gesticht of organisatie opgericht, toch heeft hij meer studenten en volgelingen gehad dan wie ook.

Hij heeft nooit een leger aangevoerd, nooit een soldaat aangeworven, nooit een wapen gehanteerd, en toch heeft hij meer vrijwil¬ligers onder zijn bevelen gehad dan welke andere generaal ook. Ja, zonder geld of wapens heeft deze man miljoenen mensen aan zich onderworpen, meer dan Alexander de Grote, Caesar, Mohammed en Napoleon.

Hij heeft nooit psychologie gestudeerd of psychiatrie beoe¬fend, toch heeft hij meer gebroken harten en levens genezen en hersteld dan al de psychiaters en psychologen tezamen.

Negentien lange eeuwen zijn voorbijgegaan en toch is hij vandaag nog steeds de meest bekende figuur in de wereld. Ieder kalender¬jaar houdt rekening met zijn geboorte. We mogen gerust zeggen dat niemand het leven en bestaan van de mensheid op aarde zo beïnvloed heeft als deze man.

Wat denkt u van Hem? Hij zei van Zichzelf dat Hij God was, “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, en “Wie Mij aan¬schouwt, aanschouwt de Vader.” Hij zei ook , “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Straffe uitspraken! Of waarheid, of grote onzin!

Wat denkt u van Jezus, was Hij een gek, een grote leuge¬naar, of werkelijk God?

NICODEMUS: “Wij weten dat Gij van God gekomen zijt….”

 

Standard

Jezus Christus, sommigen zeggen dat Hij nooit bestaan heeft, anderen, dat Hij gewoon een goed mens was, heeft nooit aan een universiteit psychologie of psychiatrie gestudeerd, toch heeft Hij meer gebroken harten genezen dan al de psychologen en psychiaters in de wereld. Ik ben er een van. U ook? Schrijf het hieronder, ik zal beginnen, “Ik ben er een van.”