Kerst 2016

Standard

Wat zegt Kerst ons?

  1. Dat de God die 400 jaar had gezwegen, geen profeet, geen dromen, geen visioenen, nu gespoken heeft, zie Hebr.1:1-2, “…..heeft Hij nu…..tot ons gesproken in de Zoon.”
  2. Dat de onzichtbare God, zichtbaar geworden is, zie Joh.14:9, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
  3. Dat de onaantastbare God nu tastbaar is geworden, zie 1Joh.1:1-3, “….hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben.”
  4. Dat de God die zo hoog verheven was, nu een van ons is geworden, zie Joh.1:14, “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”
  5. Dat de God die zo ver af was, zo dichtbij gekomen is.
  6. Dat de God die heilig is, zonde (niet zondig) geworden is, zodat wij heilig zouden worden, zie 2Kor.5:21, “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde (niet zondig) gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.