MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.200. (The End).

Standard

Nr.199 ended with: “Next week will be episode 200 and the last one for the time being………..!” (See richardandmarina.net).

Yes, this will be the last episode of “Musings.” I started writing in February of  2013 and I began with this, “My wife and I were just married 50 years (in September 2012) and we have been serving the Lord together for all those years. We would like to share some of our experiences and answers to prayer with the purpose of showing that God is really real!”

So, how did we experience that God is really real? We have found it in His very real guidance, showing us when and where to move to. Also in the way He provided for us all these years, so often in miraculous ways. We have felt His presence and peace. And as the Word was preached, we have seen Him working in the hearts and lives of people, many becoming born again Christians, many lives and marriages being changed, just wonderful. In Bible studies, prayer meetings, church meetings, and conferences all over Europe, we have experienced the powerful working of His Spirit and we have been filled with the joy of the Lord. Oh yes, God is real indeed!

We would like to thank the Christians in Belgium for the joy they have brought to our hearts, how we miss them. We had expected to make a trip to Belgium by now, but due to poor health, this has not been possible. But we keep in touch by phone, Facebook and email. You are very dear to us.

We also want to take the opportunity here to thank the believers of our home church for all the years they have stood with us. And also other churches and Christians who have prayed for us and supported us financially. God has done great things in Belgium and Europe and this has been because of the teamwork of those going and others staying and supporting.

And we want to make mention that in all our comings and goings, and moving from place to place as God led us, our daughters Rosa, Lily and Renee were part of our work, helping in new Sunday schools, Bible clubs, camps and other activities. We are so thankful that all three know the Lord. Rosa lives across the road from us in her own apartment. Lily and her husband Bart are at present in South Africa for one year, after which they will return to Belgium. Their two oldest daughters are both married to Englishmen and the second daughter Kaat is expecting her first child in October of this year, 2016. The youngest daughter, Hanne is living in England too and continues her theological studies. Our youngest daughter Renee lives here in Elmira and works with mentally challenged people. The last time we were all together as a family was our 50th wedding anniversary in 2012.

And now I must close. We could have written so much more, but……..! I plan to continue to write stories and articles on Facebook and on our Blog, http://www.richardandmarina.net. When you go there and click on “Follow” you will get my next article in your email inbox.

A last thank you to all our readers and especially those who have sent us meaningful words and comments. May God bless you all.

Richard and Marina.

P.S. Your HONEST opinion, would it be worthwhile to put this, with some necessary changes of course, into book format? (rhaverkamp7@gmail.com)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.200. (Het Einde).

Standard

Nr.199 eindigde met: “Volgende week komt episode nr.200 en dat zal voor het ogenblik de laatste zijn………………!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, dit gaat de laatste episode van “Overpeinzingen” zijn. Ik ben in februari 2013 begonnen met het volgende te schrijven: “Mijn vrouw en ik waren onlangs 50 jaar getrouwd (september 2012) en hebben al die jaren samen de Heer gediend. We willen graag een aantal van onze ervaringen en antwoorden op gebed doorgeven om te tonen dat God echt, echt is!”

Nu, hoe hebben we ervaren dat God werkelijk echt is? We hebben het ervaren in Zijn speciale leiding i.v.m. waar en wanneer we moesten wonen. Ook hebben we het ondervonden in Zijn wonderlijke voorzieningen al deze jaren, zo dikwijls op miraculeuze wijze. We hebben Zijn aanwezigheid en vrede gevoeld. En terwijl we het Woord predikten, hebben we Hem zien werken in de harten en levens van mensen. Velen zijn wedergeboren christenen geworden, vele levens en huwelijken zijn veranderd, heel mooi. In Bijbelstudies, bidstonden, gemeentesamenkomsten, en in conferenties over heel Europa, hebben we de werking van de Heilige Geest ervaren en zijn we vervuld geweest met de vreugde van de Heer. Ja, heel zeker, God is werkelijk echt!

We willen zeer graag de christenen in België bedanken voor de vreugde die zij ons gebracht hebben. We missen hen geweldig en we hadden gehoopt een bezoek aan België te kunnen brengen, maar door onze gezondheidsproblemen is dat niet mogelijk geweest. Maar we blijven in contact door middel van email, Facebook en telefoon. De christenen daar liggen ons nauw aan het hart.

We willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om de broeders en zusters van onze thuisgemeente te bedanken voor al de jaren dat ze ons bijgestaan hebben. En ook andere gemeenten en christenen die voor ons gebeden hebben en ons financieel ondersteund hebben. De Heer heeft grote dingen in België gedaan door hen die gegaan zijn en anderen die gebleven zijn en ondersteund hebben.

Ook willen we graag vernoemen dat in al ons komen en gaan, van plaats naar plaats, onze dochters Rosa, Lily en Rini deel hebben gehad in het werk door te helpen met zondagsscholen, Bijbel clubs, kampwerk en andere activiteiten. We zijn zo dankbaar dat alle drie de Heer kennen. Rosa woont in haar eigen appartement in dezelfde straat als wij. Lily en haar man, Bart zijn op het ogenblik voor een jaar in Zuid Afrika, waarna ze terugkeren naar België. Hun twee oudste dochters zijn getrouwd met Engelsmannen en de tweede dochter, Kaat, verwacht haar eerste kindje in oktober, 2016. De jongste dochter woont ook in Engeland en zet haar theologische studies voort. Onze jongste dochter, Rini, woont hier in Elmira en werkt met hulpbehoevende mensen.. De laatste keer dat we allemaal als familie samen waren was op onze 50-jarige huwelijksviering in 2012.

En nu moet ik afsluiten. We hadden nog zoveel meer kunnen schrijven……….! Ik ga blijven artikeltjes schrijven op Facebook en onze Blog http://www.richardandmarina.net. Als je daar naar toe gaat, klik dan op “Follow”, dan krijg je een email in je inbox iedere keer als ik iets post.

Een laatste woord van dank aan al onze lezers, vooral hen die bemoedigende opmerkingen gemaakt hebben. Moge de Heer jullie allen zegenen.

Richard en Marina.

P.S.  Uw EERLIJKE opinie, zou het de moeite waard zijn dit, met natuurlijk de nodige veranderingen, in boekvorm uit te geven? (rhaverkamp7@gmail.com)