Kerst 2016

Standard

Wat zegt Kerst ons?

 1. Dat de God die 400 jaar had gezwegen, geen profeet, geen dromen, geen visioenen, nu gespoken heeft, zie Hebr.1:1-2, “…..heeft Hij nu…..tot ons gesproken in de Zoon.”
 2. Dat de onzichtbare God, zichtbaar geworden is, zie Joh.14:9, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
 3. Dat de onaantastbare God nu tastbaar is geworden, zie 1Joh.1:1-3, “….hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben.”
 4. Dat de God die zo hoog verheven was, nu een van ons is geworden, zie Joh.1:14, “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”
 5. Dat de God die zo ver af was, zo dichtbij gekomen is.
 6. Dat de God die heilig is, zonde (niet zondig) geworden is, zodat wij heilig zouden worden, zie 2Kor.5:21, “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde (niet zondig) gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

Christmas 2016

Standard

What does Christmas tell us?

 1. That the God who had been silent for 400 years, no prophets, no dreams, no visions,   has spoken, loud and clear, see Heb.1:1-2, “God….. has spoken to us by His Son.”
 2. That the God who had been invisible, had now become visible, see John 14:9, “He who has seen Me, has seen the Father.”
 3. That the God who had been untouchable, now became touchable, see 1John 1:1-3,          “…we have looked upon and our hands have handled.”
 4. That the God who had been God far above, had come down to became one of us, see John 1:14, “And the Word became flesh and dwelt among us.”
 5. That the God who had been so distant, became so near.
 6. That the God who is holy, became sin, though not sinful, that we might become holy. 2Cor.5:21, “For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become  the righteousness of God in Him.”

Christmas and New Year.

Standard

To all our relatives and friends in North America, Europe, Africa and other parts of the world, a very Blessed (merry) Christmas and a glorious and happy New Year, with much of God’s presence, peace and power. May you all truly experience His great and glorious blessings, so that in turn you may glorify Him, who alone is worthy to be praised. Richard and Marina.

 

Kerst en Nieuw Jaar.

Standard

Al onze familieleden en vrienden in Noord Amerika, Europa, Afrika en andere delen van de wereld, wensen wij een gezegende Kerst en een heel gelukkig en voorspoedig Nieuw Jaar, met veel van Gods vrede en vreugde. Mogen jullie allen Zijn glorieuze zegen ervaren zodat jullie Hem, die alleen waardig is om geprezen te worden,  mogen verheerlijken.

Richard en Marina.