JEZUS, WIE WAS HIJ?

Standard

Hier is een man, geboren in een klein onbekend dorpje, een kind van eenvoudige, eigenlijk arme ouders. Hij groeide op in een ander klein dorp en werkte tot zijn dertigste in een timmermans¬zaak. Gedurende drie jaar trok hij door het land als een straatpredikant.

Hij is nooit getrouwd geweest, had nooit een eigen huis en kende geen rijkdom. Behalve eenmaal als klein kind is hij verder nooit zijn eigen land uit geweest. Hij is nooit naar school geweest en heeft ook nooit één of andere opleiding gehad.

Toen hij nog een jonge man was keerde de publieke opinie zich tegen hem. Zijn vrienden lieten hem in de steek, één van hen verried hem, terwijl een andere loochende hem ooit gekend te hebben. Hij werd overgeleverd aan zijn vijanden en na een bespottelijke rechtszitting gekruisigd tussen twee moordenaars.
Terwijl hij stierf wierpen zijn beulen een lot over het enige eigendom dat hij ooit bezeten had, zijn mantel. Toen hij dood was begroef men hem in een geleend graf van een medelijdende vriend.

Hij heeft nooit één boek geschreven en toch zijn er over hem meer boeken geschreven dan over welke andere man die ooit geleefd heeft.

Hij heeft zelf nooit een lied geschreven, toch zijn er over hem meer liederen geschreven en wordt er over hem meer gezongen dan over welk andere mens die ooit bestaan heeft.

Hij heeft nooit een school gesticht of organisatie opgericht, toch heeft hij meer studenten en volgelingen gehad dan wie ook.

Hij heeft nooit een leger aangevoerd, nooit een soldaat aangeworven, nooit een wapen gehanteerd, en toch heeft hij meer vrijwil¬ligers onder zijn bevelen gehad dan welke andere generaal ook. Ja, zonder geld of wapens heeft deze man miljoenen mensen aan zich onderworpen, meer dan Alexander de Grote, Caesar, Mohammed en Napoleon.

Hij heeft nooit psychologie gestudeerd of psychiatrie beoe¬fend, toch heeft hij meer gebroken harten en levens genezen en hersteld dan al de psychiaters en psychologen tezamen.

Negentien lange eeuwen zijn voorbijgegaan en toch is hij vandaag nog steeds de meest bekende figuur in de wereld. Ieder kalender¬jaar houdt rekening met zijn geboorte. We mogen gerust zeggen dat niemand het leven en bestaan van de mensheid op aarde zo beïnvloed heeft als deze man.

Wat denkt u van Hem? Hij zei van Zichzelf dat Hij God was, “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, en “Wie Mij aan¬schouwt, aanschouwt de Vader.” Hij zei ook , “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Straffe uitspraken! Of waarheid, of grote onzin!

Wat denkt u van Jezus, was Hij een gek, een grote leuge¬naar, of werkelijk God?

NICODEMUS: “Wij weten dat Gij van God gekomen zijt….”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.