MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.86

Standard

Nr.85 ended with: “And then a door opened to start a second work in a town east of Antwerp called Beerse, how exciting,,,,,,,,!” (See richardandmarina.net)

A group of young people from Holland was with us for a week of Bible study, prayer and evangelism. The girls used two bed rooms on the third floor of our house, while the fellows slept in our church building. After Marina had a break down, her younger sister came from Canada and stayed with us for about 6 months and was a tremendous help. Several times we went to Beerse with the team to go from door to door. It resulted in a few contacts which we followed up. Christians in Antwerp also had some connections in Beerse and Operation Mobilization had done some evangelism there and gave us the name of a couple willing to open their home for a weekly Bible study and thus the first step was taken. I started driving to Beerse every week for this study and some visitation.

In the mean time the work in Antwerp continued to grow. We had quite a large Sunday school and even Marina’s sister who didn’t speak Dutch helped out and so did our oldest daughter Rosa who was 9 years old. In the old building which, with a lot of work we had fixed up to use as a church, the pre-school children met in a small kitchen, there must have been about 24 of them, a crowded place indeed! A little boy of about 3 was very proud of his father’s big Bible and took it into the dry cleaning store where his mother worked and showing it to people would say, “Daddy’s Bible says, God cares for you”, a verse he had learned in Sunday school. We also had the joy of seeing a prostitute coming to know the Lord and stopping with her activities. People who have never been involved in starting a new church, especially with all young converts, have no idea of the joy and excitement experienced!

But the Bible says that this world is Satan’s territory and that he opposes the work of God and we experienced that too, but we never expected it to come in the way it did……! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.86

Standard

Nr.85 eindigde met: “Toen ging er een deur open om een tweede werk te beginnen in Beerse, een plaats ten oosten van Antwerpen….….!” (Zie richardandmarina.net)

We hadden een groep jonge mensen uit Nederland bij ons voor een week van Bijbel studie, gebed en evangelisatie. De meisjes gebruikten twee slaapkamers op de derde verdieping van ons huis, terwijl de jongens in ons gemeentegebouw sliepen. Na Marina’s inzinking kwam haar jongere zuster uit Canada voor ongeveer 6 maanden en was een geweldige hulp. Verschillende malen gingen we met het team naar Beerse en evangeliseerden daar van deur tot deur. Christenen in Antwerpen hadden ook connecties in Beerse en Operatie Mobilisatie had daar een actie gehouden en gaf ons de naam van een echtpaar. Deze mensen waren bereid hun huis open te stellen voor een wekelijkse Bijbelstudie en zo was de eerste stap genomen. Ik begon iedere week naar Beerse te gaan voor de studie en het bezoeken van mensen.

Ondertussen groeide het werk in Antwerpen. We hadden een tamelijk grote zondagsschool en zelfs Marina’s zuster die de taal niet sprak hielp mee, als ook onze oudste dochter Rosa die 9 jaar was. In het oude gebouw dat we opgeknapt hadden om als kerkgebouw te dienen, en dat was een heel karwei geweest, kwamen de kleuters samen in een kleine keuken. Er moeten er ongeveer 24 geweest zijn die nogal opeengepakt zaten. Een kleine 3 jarige jongen die heel trots was op zijn vaders grote Bijbel, nam het mee naar de droogkuis zaak waar zijn moeder werkte en toonde het aan de mensen, terwijl hij hen vertelde, “Pappa’s Bijbel zegt, God zorgt voor jou”, een vers dat hij in zondagsschool geleerd had. We hadden ook de vreugde een prostituee tot de Heer te zien komen, waarna ze stopte met haar activiteiten. Mensen die nog nooit betrokken zijn geweest bij de stichting van een nieuwe gemeente, vooral dan met pasbekeerden, hebben geen idee hoe vreugdevol en opwindend dit is!

Maar de Bijbel zegt dat deze wereld Satans gebied is dat hij het werk van God op allerlei manieren tegenwerkt, en wij ervoeren dat ook, maar we hadden het nooit uit deze hoek verwacht…….! (Ga naar Overpeinzingen)