MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.87

Standard

Nr.86 ended with: “But the Bible says that this world is Satan’s territory and that he opposes the work of God and we experienced that too, but we never expected it to come in the way it did……!” (See richardandmarina.net).

Oh dear, I’m running ahead of myself. The above mentioned problems came a bit later. In “Our Story” we’re now into 1974, while now it is 2014. So before going on, first this: I trust you understand that it is not easy to remember everything of these last 40 years. Considering that  some 24 churches were planted and that we started up a summer camp ministry for children and youth, and that I spoke in at least 40 conferences in more than 15 European countries, and that we went on furlough to Canada at least 10 times for periods of 2-8 months, one time staying 2½ years and helping in starting a new church there, and speaking in churches and conferences in Canada and the USA, and that I had two heart attacks plus a back operation and burn out and that Marina almost died and received a pacemaker just in time. Not to mention the 5 times we moved in Belgium, and every house, except the last one had to be fixed up, taking from 1 to 4 months work. Plus all the buildings we worked on to become usable as churches. So as we seek to remember, we have contact with others who give dates and stories. If any of you would like to help us, it would be greatly appreciated.

One thing I want to mention here yet and that is God’s loving care for us all those years. For example, it was really amazing to see that when the value of the dollar went down, our support went up, and vice versa, without our supporters in Canada realizing what was going on. When we arrived in Belgium we didn’t have that much support, but because the value of the dollars was so high, we had enough. Before we left Belgium we had much more support, but because the dollar had really gone down, from 70 Francs to 24, we had about the same as in the beginning. AMAZING! All the wonderful and at times miraculous provisions from the Lord. God is real! Hallelujah! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.87

Standard

Nr.86 eindigde met: “Maar de Bijbel zegt dat deze wereld Satans gebied is dat hij het werk van God op allerlei manieren tegenwerkt, en wij ervoeren dat ook, maar we hadden het nooit uit deze hoek verwacht…….!”

O nee, ik ben de zaken aan het vooruitlopen. De bovenvernoemde problemen kwamen later. In “Ons Verhaal” zijn we nu in 1974 beland, terwijl het nu 2014 is. Daarom eerst dit, ik hoop dat jullie begrijpen dat het niet zo eenvoudig is alles van de laatste 40 jaar te herinneren. Overweeg eens dat er 24 gemeenten ontstaan zijn en dat we begonnen zijn met zomerkampen voor kinderen en jeugd en dat ik op minstens 40 conferenties gesproken heb in 15 Europese landen, en dat we minstens 10 maal terug gegaan zijn naar Canada voor periodes van 2 to 8 maanden, eenmaal voor 2½ jaar, terwijl we meehielpen een nieuwe gemeente daar op te starten, en ik in vele kerken en op conferenties in Canada en de VS gesproken heb, en dat ik twee hartinfarcten en een rugoperatie gehad heb, plus burn-out, en dat Marina bijna overleden is maar op het laatste ogenblik een pacemaker haar gered heeft. En niet te vergeten, dat we in België 5 maal verhuisd zijn, en dat we ieder huis behalve het laatste hebben moeten opknappen, wat van 1 tot 4 maanden tijd gekost heeft, plus het vele werk aan gebouwen om hen klaar te maken tot gemeentegebouwen. Dus trachten we ons nu alles goed te herinneren, met behulp van anderen die ons data en verhalen doorgeven. Moesten sommigen van jullie mee willen helpen, dan zou dat geweldig gewaardeerd worden!

Nog één zaak wil ik hier vernoemen en dat is Gods liefdevolle zorg voor ons al die jaren. Bijvoorbeeld, het was heel wonderlijk te ervaren dat wanneer de waarde van de dollar zakte, onze steun vermeerderde en omgekeerd, zonder dat onze supporters in Canada daar iets van wisten. Toen we eerst in België begonnen hadden we niet zoveel steun, maar omdat de koers van de dollar zo hoog was, hadden we voldoende. Voordat we België verlieten hadden we heel wat meer steun, maar omdat de koers van de dollar geweldig gezakt was, van 70 Franc naar 24, hadden we ongeveer hetzelfde als in het begin. Heel wonderlijk, die vaak miraculeuze voorzieningen van de Heer. God is echt! Hallelujah. (Ga naar Overpeinzingen)