Hoe kan ik veranderen?

Standard

HOE KAN IK VERANDEREN?

Door mijn denken te veranderen, Rom.12:2!

Een uitdaging: lees deze teksten iedere morgen na het opstaan en iedere avond voor het slapengaan, en indien mogelijk, enkele malen door de dag.

Houdt dit een maand vol en ik garandeer u dat u verandert, indien niet, krijgt ge uw geld terug!

8 teksten:

1. 2Kor.5:17, God zegt dat ik een nieuwe schepping ben. Zo ziet God mij! Wat een wonder!

2. Rom.8:1, God zegt dat er geen veroordeling voor mij is omdat ik in Christus Jezus ben!
Wat een bevrijding!

3. Ef.1:6, God zegt dat Hij mij begenadigd heeft (gratie verleend), (Engels: “accepted in the Beloved”, “aangenomen, aanvaard in de Geliefde”)
Wat een liefde!

4. Ef.1:7, God zegt dat mijn zonden vergeven zijn, (mijn verleden is uitgewist!).
Wat een geruststelling!

5. Fil.1:6, God zegt dat Hij een goed werk in mij is begonnen en dat Hij dat ten einde toe zal voortzetten.
Wat een zekerheid!

6. Rom.8:31, God zegt dat Hij voor mij is, zo, wie kan er dan tegen mij zijn?
Wat een bemoediging!

7. Rom.8:17, God zegt dat ik een erfgenaam van God ben en een mede-erfgenaam van Christus.
Wat een toekomst!

8. Ef.1:1, God zegt dat ik een heilige ben.
Wat een voorrecht en uitdaging!

One thought on “Hoe kan ik veranderen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.