Christmas and New Year.

Standard

To all our relatives and friends in North America, Europe, Africa and other parts of the world, a very Blessed (merry) Christmas and a glorious and happy New Year, with much of God’s presence, peace and power. May you all truly experience His great and glorious blessings, so that in turn you may glorify Him, who alone is worthy to be praised. Richard and Marina.

 

Kerst en Nieuw Jaar.

Standard

Al onze familieleden en vrienden in Noord Amerika, Europa, Afrika en andere delen van de wereld, wensen wij een gezegende Kerst en een heel gelukkig en voorspoedig Nieuw Jaar, met veel van Gods vrede en vreugde. Mogen jullie allen Zijn glorieuze zegen ervaren zodat jullie Hem, die alleen waardig is om geprezen te worden,  mogen verheerlijken.

Richard en Marina.

WONDERLIJK.

Standard

2000 jaar geleden was er een man in het Midden Oosten die zei dat als je je zondigheid toegaf en in Hem geloofde, Hij je Gods Geest zou geven, wat je leven drastisch zou veranderen. En jawel hoor, 56 jaar geleden, in 1962, beleed ik mijn zondigheid, geloofde in Hem en ontving Gods Geest, hetgeen mijn leven werkelijk zo drastisch veranderde dat het nooit meer hetzelfde is geweest. En zie nu toch eens, ik heb sindsdien ontdekt dat er over de gehele wereld miljoenen en nog eens miljoenen mensen zijn die dezelfde ervaring hebben gehad door te geloven in die Man uit Galilea. En zij en ik getuigen nu van de waarheid en echtheid van Zijn woorden. Wonderlijk, niet waar?

AMAZING.

Standard

2000 years ago, a Man in the Middle East said that if you were to acknowledge your sinfulness and believe in Him, He would give you God’s Spirit and your life would be drastically changed. Sure enough, 56 years ago, in 1962, I acknowledged my sinfulness and believed in Him, and I received God’s Spirit and indeed my life was drastically changed and has never been the same. And lo and behold, I have since discovered that millions upon millions of people, all over the world have had the same experience by believing on that Man of Galilee. And they and I, all of us are witnesses of the truth of His words. Amazing, isn’t?

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.200. (The End).

Standard

Nr.199 ended with: “Next week will be episode 200 and the last one for the time being………..!” (See richardandmarina.net).

Yes, this will be the last episode of “Musings.” I started writing in February of  2013 and I began with this, “My wife and I were just married 50 years (in September 2012) and we have been serving the Lord together for all those years. We would like to share some of our experiences and answers to prayer with the purpose of showing that God is really real!”

So, how did we experience that God is really real? We have found it in His very real guidance, showing us when and where to move to. Also in the way He provided for us all these years, so often in miraculous ways. We have felt His presence and peace. And as the Word was preached, we have seen Him working in the hearts and lives of people, many becoming born again Christians, many lives and marriages being changed, just wonderful. In Bible studies, prayer meetings, church meetings, and conferences all over Europe, we have experienced the powerful working of His Spirit and we have been filled with the joy of the Lord. Oh yes, God is real indeed!

We would like to thank the Christians in Belgium for the joy they have brought to our hearts, how we miss them. We had expected to make a trip to Belgium by now, but due to poor health, this has not been possible. But we keep in touch by phone, Facebook and email. You are very dear to us.

We also want to take the opportunity here to thank the believers of our home church for all the years they have stood with us. And also other churches and Christians who have prayed for us and supported us financially. God has done great things in Belgium and Europe and this has been because of the teamwork of those going and others staying and supporting.

And we want to make mention that in all our comings and goings, and moving from place to place as God led us, our daughters Rosa, Lily and Renee were part of our work, helping in new Sunday schools, Bible clubs, camps and other activities. We are so thankful that all three know the Lord. Rosa lives across the road from us in her own apartment. Lily and her husband Bart are at present in South Africa for one year, after which they will return to Belgium. Their two oldest daughters are both married to Englishmen and the second daughter Kaat is expecting her first child in October of this year, 2016. The youngest daughter, Hanne is living in England too and continues her theological studies. Our youngest daughter Renee lives here in Elmira and works with mentally challenged people. The last time we were all together as a family was our 50th wedding anniversary in 2012.

And now I must close. We could have written so much more, but……..! I plan to continue to write stories and articles on Facebook and on our Blog, http://www.richardandmarina.net. When you go there and click on “Follow” you will get my next article in your email inbox.

A last thank you to all our readers and especially those who have sent us meaningful words and comments. May God bless you all.

Richard and Marina.

P.S. Your HONEST opinion, would it be worthwhile to put this, with some necessary changes of course, into book format? (rhaverkamp7@gmail.com)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.200. (Het Einde).

Standard

Nr.199 eindigde met: “Volgende week komt episode nr.200 en dat zal voor het ogenblik de laatste zijn………………!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, dit gaat de laatste episode van “Overpeinzingen” zijn. Ik ben in februari 2013 begonnen met het volgende te schrijven: “Mijn vrouw en ik waren onlangs 50 jaar getrouwd (september 2012) en hebben al die jaren samen de Heer gediend. We willen graag een aantal van onze ervaringen en antwoorden op gebed doorgeven om te tonen dat God echt, echt is!”

Nu, hoe hebben we ervaren dat God werkelijk echt is? We hebben het ervaren in Zijn speciale leiding i.v.m. waar en wanneer we moesten wonen. Ook hebben we het ondervonden in Zijn wonderlijke voorzieningen al deze jaren, zo dikwijls op miraculeuze wijze. We hebben Zijn aanwezigheid en vrede gevoeld. En terwijl we het Woord predikten, hebben we Hem zien werken in de harten en levens van mensen. Velen zijn wedergeboren christenen geworden, vele levens en huwelijken zijn veranderd, heel mooi. In Bijbelstudies, bidstonden, gemeentesamenkomsten, en in conferenties over heel Europa, hebben we de werking van de Heilige Geest ervaren en zijn we vervuld geweest met de vreugde van de Heer. Ja, heel zeker, God is werkelijk echt!

We willen zeer graag de christenen in België bedanken voor de vreugde die zij ons gebracht hebben. We missen hen geweldig en we hadden gehoopt een bezoek aan België te kunnen brengen, maar door onze gezondheidsproblemen is dat niet mogelijk geweest. Maar we blijven in contact door middel van email, Facebook en telefoon. De christenen daar liggen ons nauw aan het hart.

We willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om de broeders en zusters van onze thuisgemeente te bedanken voor al de jaren dat ze ons bijgestaan hebben. En ook andere gemeenten en christenen die voor ons gebeden hebben en ons financieel ondersteund hebben. De Heer heeft grote dingen in België gedaan door hen die gegaan zijn en anderen die gebleven zijn en ondersteund hebben.

Ook willen we graag vernoemen dat in al ons komen en gaan, van plaats naar plaats, onze dochters Rosa, Lily en Rini deel hebben gehad in het werk door te helpen met zondagsscholen, Bijbel clubs, kampwerk en andere activiteiten. We zijn zo dankbaar dat alle drie de Heer kennen. Rosa woont in haar eigen appartement in dezelfde straat als wij. Lily en haar man, Bart zijn op het ogenblik voor een jaar in Zuid Afrika, waarna ze terugkeren naar België. Hun twee oudste dochters zijn getrouwd met Engelsmannen en de tweede dochter, Kaat, verwacht haar eerste kindje in oktober, 2016. De jongste dochter woont ook in Engeland en zet haar theologische studies voort. Onze jongste dochter, Rini, woont hier in Elmira en werkt met hulpbehoevende mensen.. De laatste keer dat we allemaal als familie samen waren was op onze 50-jarige huwelijksviering in 2012.

En nu moet ik afsluiten. We hadden nog zoveel meer kunnen schrijven……….! Ik ga blijven artikeltjes schrijven op Facebook en onze Blog http://www.richardandmarina.net. Als je daar naar toe gaat, klik dan op “Follow”, dan krijg je een email in je inbox iedere keer als ik iets post.

Een laatste woord van dank aan al onze lezers, vooral hen die bemoedigende opmerkingen gemaakt hebben. Moge de Heer jullie allen zegenen.

Richard en Marina.

P.S.  Uw EERLIJKE opinie, zou het de moeite waard zijn dit, met natuurlijk de nodige veranderingen, in boekvorm uit te geven? (rhaverkamp7@gmail.com)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.199.

Standard

Nr.198 ended with: “There were so many people going with the train that day, that they had to add two carriages. That took a little time, enough for us to get there and get on the train……..! Praise the Lord! And then we started laughing…..! And we still laugh when we think of that……!” (See richardandmarina.net).

From the train on the plane and off to Canada. Leaving our family behind was hard on all of us, but knowing we were all in the will of the Lord and in the hands of our God made a difference. And so we arrived in Canada on Thursday, October 15, 2009. For the first two weeks, we stayed with friends while our condo was being painted and new rugs were put in. I had rented a car to shop around for one. Because of my back problems I needed a car that sits quite high. New ones were too expensive and the right second hand one was hard to find. I don’t know how many car dealers I visited but I was sure getting tired. Saturday came and I drove to Guelph and, to make the story short, within half an hour I had found the right car for the right price, $500.- less than what I received for our car sold in Belgium, wonderful! Our daughter Rosa told me later that she had asked the Lord to “drop a car into my lap.” I believe He did, praise Him!

We moved into our condo and a couple weeks later our boxes from Belgium arrived. While the fridge, couch, bed and TV were bought new, the rest of the furniture was all second hand. We had a great time visiting Salvation Army stores in Kitchener/Waterloo, where we were able to pick up some real good things for a cheap price.

We have been her now for almost seven years, unbelievable how fast time goes. It was great to be able to make a 9000 km trip out West to visit Marina’s family and also friends and churches that had been supporting us from time to time. Except for the last 1½ years, I preached every Sunday and also at some weeknight meetings. Marina spent much of her time phoning and writing cards to folk in Belgium. Last year I had a serious breakdown and had to stop all activity, but slowly I am improving and preaching again. Marina had colon cancer surgery last year December but is now completely clean. She also received a new pacemaker, just in time. I had prostate surgery in May, which went well. We do not have the strength anymore which we used to have and that is frustrating at times, but we have to accept our limitations, this is life. The Lord continues to provide for us, at times in amazing ways, for which we praise Him.

Next week will be episode 200 and the last one for the time being………..! (Go to richardandmarina.net).