Hoe kan ik veranderen?

Standard

HOE KAN IK VERANDEREN?

Door mijn denken te veranderen, Rom.12:2!

Een uitdaging: lees deze teksten iedere morgen na het opstaan en iedere avond voor het slapengaan, en indien mogelijk, enkele malen door de dag.

Houdt dit een maand vol en ik garandeer u dat u verandert, indien niet, krijgt ge uw geld terug!

8 teksten:

1. 2Kor.5:17, God zegt dat ik een nieuwe schepping ben. Zo ziet God mij! Wat een wonder!

2. Rom.8:1, God zegt dat er geen veroordeling voor mij is omdat ik in Christus Jezus ben!
Wat een bevrijding!

3. Ef.1:6, God zegt dat Hij mij begenadigd heeft (gratie verleend), (Engels: “accepted in the Beloved”, “aangenomen, aanvaard in de Geliefde”)
Wat een liefde!

4. Ef.1:7, God zegt dat mijn zonden vergeven zijn, (mijn verleden is uitgewist!).
Wat een geruststelling!

5. Fil.1:6, God zegt dat Hij een goed werk in mij is begonnen en dat Hij dat ten einde toe zal voortzetten.
Wat een zekerheid!

6. Rom.8:31, God zegt dat Hij voor mij is, zo, wie kan er dan tegen mij zijn?
Wat een bemoediging!

7. Rom.8:17, God zegt dat ik een erfgenaam van God ben en een mede-erfgenaam van Christus.
Wat een toekomst!

8. Ef.1:1, God zegt dat ik een heilige ben.
Wat een voorrecht en uitdaging!

How can I change?

Standard

HOW CAN I CHANGE?

By changing my thinking, Rom.12:2!

• Read the following 8 texts every morning after rising and every evening before going to sleep, and, if possible several times during the day.

• Keep this up for one month and I can guarantee you, you will change.

If not, you’ll get your money back!

1. 2Cor.5:17, God says that I am a new creation. That’s how He sees me!
What a miracle!

2. Eph.1:6, God says that I am “accepted in the Beloved.”
What grace!

3. Rom.8:1, God says that “there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus.”                                    What a relief!

4. Eph.1:7, God says that I’m forgiven!
What a gift!

5. Phil.1:6, God says that He will complete the good work which He has begun in me.
What an assurance!

6. Rom.8:31, God says that since He is for me, who can be against me?
What an encouragement!

7. Rom.8:17, God says that I am an heir of God and a joint-heir with Christ.
What a future!

8. Eph.1:1, God says that I am a saint!
What a privilege and challenge

Kerst 2016

Standard

Wat zegt Kerst ons?

 1. Dat de God die 400 jaar had gezwegen, geen profeet, geen dromen, geen visioenen, nu gespoken heeft, zie Hebr.1:1-2, “…..heeft Hij nu…..tot ons gesproken in de Zoon.”
 2. Dat de onzichtbare God, zichtbaar geworden is, zie Joh.14:9, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
 3. Dat de onaantastbare God nu tastbaar is geworden, zie 1Joh.1:1-3, “….hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben.”
 4. Dat de God die zo hoog verheven was, nu een van ons is geworden, zie Joh.1:14, “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”
 5. Dat de God die zo ver af was, zo dichtbij gekomen is.
 6. Dat de God die heilig is, zonde (niet zondig) geworden is, zodat wij heilig zouden worden, zie 2Kor.5:21, “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde (niet zondig) gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

Christmas 2016

Standard

What does Christmas tell us?

 1. That the God who had been silent for 400 years, no prophets, no dreams, no visions,   has spoken, loud and clear, see Heb.1:1-2, “God….. has spoken to us by His Son.”
 2. That the God who had been invisible, had now become visible, see John 14:9, “He who has seen Me, has seen the Father.”
 3. That the God who had been untouchable, now became touchable, see 1John 1:1-3,          “…we have looked upon and our hands have handled.”
 4. That the God who had been God far above, had come down to became one of us, see John 1:14, “And the Word became flesh and dwelt among us.”
 5. That the God who had been so distant, became so near.
 6. That the God who is holy, became sin, though not sinful, that we might become holy. 2Cor.5:21, “For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become  the righteousness of God in Him.”

Christmas and New Year.

Standard

To all our relatives and friends in North America, Europe, Africa and other parts of the world, a very Blessed (merry) Christmas and a glorious and happy New Year, with much of God’s presence, peace and power. May you all truly experience His great and glorious blessings, so that in turn you may glorify Him, who alone is worthy to be praised. Richard and Marina.

 

Kerst en Nieuw Jaar.

Standard

Al onze familieleden en vrienden in Noord Amerika, Europa, Afrika en andere delen van de wereld, wensen wij een gezegende Kerst en een heel gelukkig en voorspoedig Nieuw Jaar, met veel van Gods vrede en vreugde. Mogen jullie allen Zijn glorieuze zegen ervaren zodat jullie Hem, die alleen waardig is om geprezen te worden,  mogen verheerlijken.

Richard en Marina.

WONDERLIJK.

Standard

2000 jaar geleden was er een man in het Midden Oosten die zei dat als je je zondigheid toegaf en in Hem geloofde, Hij je Gods Geest zou geven, wat je leven drastisch zou veranderen. En jawel hoor, 56 jaar geleden, in 1962, beleed ik mijn zondigheid, geloofde in Hem en ontving Gods Geest, hetgeen mijn leven werkelijk zo drastisch veranderde dat het nooit meer hetzelfde is geweest. En zie nu toch eens, ik heb sindsdien ontdekt dat er over de gehele wereld miljoenen en nog eens miljoenen mensen zijn die dezelfde ervaring hebben gehad door te geloven in die Man uit Galilea. En zij en ik getuigen nu van de waarheid en echtheid van Zijn woorden. Wonderlijk, niet waar?