Great Joy

Standard

The apostle Paul writes to the Thessalonians, “For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy.” 1Thess.2:19-20. I fully understand Paul’s feelings. At times I get an email or message from someone in Belgium who became a Christian through the ministry God had given us, and who is still continuing on with the Lord. There truly is no greater joy than to hear of their steadfast faith in and love for God. I thank God for them. What a time of rejoicing there will be in heaven when we all together meet at Jesus feet, hallelujah.

Grote Vreugde

Standard

De apostel Paul schrijft aan de Thessalonicenzen, ““Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.” 1Thess.2:19-20. Ik begrijp de gevoelens van Paul volledig. Soms krijg ik een e-mail of bericht van iemand in België die christen is geworden door de bediening die God ons had gegeven, en die nog steeds doorgaat met de Heer. Er is werkelijk geen grotere vreugde dan te horen over hun standvastig geloof in en liefde voor God. Ik dank God voor hen. Wat een tijd van vreugde zal er in de hemel zijn als we allemaal samen aan Jezus voeten komen, halleluja.

“Teleurgesteld in Jezus.”

Standard

Mededeling voor al mijn Nederlandstalige vrienden. Komende zondag, 22 november, om 10u Belgische tijd komt mijn 6de boodschap op YouTube. Het onderwerp is “Teleurgesteld in Jezus.” Toepasselijk voor deze tijd, geef het door aan anderen. Ik bid dat u opgebouwd en gesterkt zult worden. Groeten en Gods zegen toegewenst.

Nieuwe boodschap.

Standard

Bericht voor alle Nederlands sprekende mensen: Zondag,16 augustus, om 10u Belgische tijd, komt mijn vierde boodschap op YouTube. Ga naar YouTube en type in mijn naam of klik op deze link. Ik zou willen vragen om deze video te delen met uw FB vrienden, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bemoedigen en misschien ook sommigen kunnen aanraken die de Heer niet persoonlijk kennen. Laat ons samenwerken om Gods woord bekend te maken. Blessings.

For English messages, go to YouTube.com and type in my name.

Standard

Bericht voor alle Nederlands sprekende mensen: Zondag komt mijn derde boodschap op YouTube. Ga naar YouTube en type in mijn naam of klik op deze link. Ik zou willen vragen om deze video te delen met uw FB vrienden, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bemoedigen en misschien ook sommigen kunnen aanraken die de Heer niet persoonlijk kennen. Laat ons samenwerken om Gods woord bekend te maken. Blessings. https://www.youtube.com/watch?v=dvUH_-yIJto&feature=youtu.be

Standard

Bericht voor alle Nederlands sprekende mensen: Zondag komt mijn tweede boodschap op YouTube. Ga naar YouTube en type in mijn naam of klik op deze link. Ik zou willen vragen om de video te delen met uw vrienden, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bemoedigen en misschien ook sommigen kunnen aanraken die de Heer niet persoonlijk kennen. Laat ons samenwerken om Gods woord bekend te maken. Blessings.

For English messages, go to YouTube and type in my name.

Standard

I trust that Canadians will understand that the video that was posted was made for Belgium. I tried the translation possibility on YouTube, but the translation is very poor, you can try it yourself. Blessings.