MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.129.

Standard

Nr.128 ended with: “So far, ’76 had been an eventful year, but there was more to come…!”(See richardandmarina.net).

From Alberta we returned to Marina’s parent’s farm and stayed there for a brief time; our girls had a great time with their grandparents, whom they would not be seeing again for several years. We then returned to South Western Ontario. Before going back to Belgium, I went back to the garage where I had earlier bought a Ford for $1,500.00. We drove it many thousands of km without any problems except to put on some new tires. The garage bought the car back for $1,200.00, talk about another little miracle, praise God!

As mentioned in the previous episode, I returned to Belgium about 1½ weeks before our return date, to officiate at Miriam’s funeral. Marina and our three girls came later, and what a time they had. Because of the long drive to New York, we had been able to change their tickets so they could fly from Buffalo to New York and to Belgium. But a short while before leaving, our youngest daughter Rini (Dutch spelling) was visiting with Dutch friends who had some wooden shoes sitting around. Rini wanted to try them out, and fell, spraining her ankle. So she had to be in a wheel chair at the airports, but she didn’t mind being pushed around and, in spite of pain, had a ball! 🙂

There were several Bible studies going in Limburg and one of them in Peer grew so much that we had to split it and so another study was started with a group of people in Overpelt, this was in the Spring of 1976. The work there kept growing and a few years later a church was started, which is still going and growing, praise the Lord!

I mentioned in a previous episode that a woman who had been at Miriam’s funeral went home to a place called Lommel. She immediately drove to a friend (let’s call her Bea) to tell her about this, and also that she had invited Robert and myself to her home. Bea was very interested and asked whether she could come and meet us. When we were together, she told me that she already had accepted Jesus in her heart. When I heard that I challenged her to open her home for a weekly Bible study…………..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.129.

Standard

Nr.128 eindigde met: “Tot nu toe was ’76 een veelbewogen jaar geweest, maar er ging nog veel meer gebeuren……!” (Zie richardandmarina.net).

Van Alberta keerden we terug naar Marina’s ouders boerderij en verbleven daar nog voor een korte tijd. Onze meisjes vonden het fantastisch om bij hun grootouders te zijn, die zij weer voor enkele jaren niet zouden zien. Toen reden we terug naar Zuid West Ontario. Voordat we terugvlogen naar België ging ik naar de garage waar ik eerder een Ford gekocht had voor $1,500.00. We hadden er duizenden km mee gereden zonder enige problemen, behalve dat we er wat nieuwe banden op moesten doen. De garage kocht de auto terug voor $1,200.00, spreek van nog een klein wonder! Geloofd zij de Heer.

Zoals vermeld in een eerdere episode, vloog ik ongeveer 1½ week voor onze eigenlijke terugkeer datum, naar België omwille van de begrafenis van Miriam. Marina en onze drie dochters kwamen dan later en hadden een nogal interessante reis. Omwille van de lange rit naar New York, hadden we hun tickets kunnen wijzigen en vlogen zij van Buffalo naar New York en vandaar naar België. Maar enige dagen voordat ze vertrokken was onze jongste dochter Rini op bezoek bij Nederlandse vrienden die nog klompen hadden staan. Rini wou die eens uit proberen maar viel en verstuikte haar enkel. Dus moest zij op de vliegvelden in een rolstoel zitten, maar zij vond het niet erg om rond gereden te worden en had, ondanks de pijn, toch veel plezier. 🙂

Er waren nu verscheidene Bijbelstudies in Limburg en één van deze in Peer groeide zo zeer dat we hem splitsen moesten. En zo ontstond er in het voorjaar van ’76 een nieuwe studie met een groep in Overpelt. Het werk daar groeide ook en enkele jaren later werd er een gemeente gesticht die er nog steeds is en blijft groeien, prijs de Heer!

Ik heb al in een vorige episode vernoemd dat een vrouw die aanwezig was op de begrafenis van Miriam, naar haar huis in Lommel reed en toen meteen naar een vriendin (laten we haar Bea noemen) om haar te vertellen wat ze meegemaakt had en ook, dat ze Robert en mij bij haar thuis uitgenodigd had. Bea was geweldig geïnteresseerd en vroeg of ze mocht komen om ons te ontmoeten. Toen we samen waren vertelde Bea dat zij Jezus al lange tijd geleden aanvaard had. Toen ik dat hoorde, daagde ik haar uit om haar huis open te stellen voor een wekelijkse Bijbelstudie……………! (Ga naar Overpeinzingen).