MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.130.

Standard

Nr.129 ended with: “When we were together, she told me that she already had accepted Jesus in her heart. When I heard that I challenged her to open her home for a weekly Bible study……!” (See richardandmarina.net).

She agreed wholeheartedly and I was thrilled because every time we would start a study in a new town I would already see a new church there in the future! And so every Monday night, in the fall of ’76, her living room was full of curious people, relatives, friends and others she had invited. They all received a Bible and then the following week some would return with little pieces of paper in their Bibles, things they did not understand, and we would have some very interesting discussions late into the night. We would be going all over the Bible from one text to another and they were so surprised at what they found in the Scriptures. And, there was a lot of smoking too, so that when I got home and into bed with my dear wife, she would say, “Bah, you smell……” 🙂

Soon a number of these people accepted the Lord Jesus and became true born again Christians. Again and again I was amazed at the power of God’s word and how it could change minds and lives. We drove to Beerse with car loads of people to be baptized there as these new believers had a real desire to follow and obey the Lord. There was much rejoicing. For the first while these new Christians went to the church in Peer on Sunday morning to “break bread”, or have the Lord’s Supper, as it is also called. And the children had Sunday school. Sometime later a church was started in Koersel and they attended there until the time had come to start a work in Lommel. Marina and I helped with the beginnings of this new church. After the Lord’s Supper I would preach, while Marina taught the children in a bedroom and sang with them playing her accordion. What a great times that were. It was wonderful to see these young believers have a hunger for God’s word and grow in their faith. This was real New Testament Christianity, so simple, yet so beautiful. (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.130.

Standard

Nr.129 eindigde met: “Toen we samen waren vertelde Bea dat zij Jezus al lange tijd geleden aanvaard had. Toen ik dat hoorde, daagde ik haar uit om haar huis open te stellen voor een wekelijkse Bijbelstudie……!” (Zie richardandmarina.net)

Ze was onmiddellijk volledig bereid en ik was opgetogen omdat ik iedere keer als we een Bijbelstudie starten in een nieuwe plaats, al in de toekomst een nieuwe gemeente zag ontstaan. En zo begon in de herfst van ’76 haar woonkamer vol te lopen met nieuwsgierige mensen, familieleden, vrienden en anderen die ze uitgenodigd had. Ze kregen allemaal een Bijbel en de week daarop kwamen sommigen terug met papiertjes in hun Bijbel bij dingen die ze niet begrepen en dan hadden we heel lange interessante discussies tot laat in de nacht. We vlogen dan van de ene tekst in de Bijbel naar de andere en zij waren dan zo verrast door alles wat ze in de Schrift vonden. En er werd ook veel gerookt, zodat wanneer ik thuiskwam en bij mijn lieve vrouw in bed kroop, zei uitriep, “Bah, wat ruik je vies….! 🙂

Al spoedig waren er een aantal die de Heer Jezus aangenomen hadden en echte wedergeboren christenen waren geworden. Ik stond keer op keer verwonderd over de kracht van Gods woord en hoe het de gedachten en levens van mensen zo kon veranderen. We reden naar Beerse met auto’s vol mensen die zich wilden laten dopen en de Heer gehoorzaam wilden zijn. Er was heel veel vreugde. Deze jonge christenen gingen de eerste tijd naar de gemeente in Peer, om “brood te breken”, of het Avondmaal te vieren, zoals het ook genoemd wordt. En de kinderen konden daar naar zondagsschool. Enige tijd later ontstond er een gemeente in Koersel en ging men daar gaan totdat er een gemeente gesticht werd in Lommel zelf. Marina en ik hebben in het begin meegeholpen. Na het Avondmaal predikte ik en Marina gaf zondagsschoolles aan de kinderen en gebruikte haar accordeon om met hen te zingen. Dat waren fantastische tijden. Het was geweldig te zien wat een honger deze jonge gelovigen hadden naar Gods woord en hoe ze groeiden in hun geloof. Dit was echt Nieuw Testamentische christenheid, zo eenvoudig en toch zo mooi.

Maar voordat dit alles gebeurde kwam er een vraag van de andere kant van België……! (Ga naar Overpeinzingen).