MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.128.

Standard

P.S. Did you read nr.126, about the fact that miracles still happen?

Nr.127 ended with: “Besides that, we had a third “home” problem. Was “home” Belgium, or Ontario where our home church and many friends were, or the West where our girls were born and where Marina’s family lived……………?” (See richardandmarina.net).

We had left “home” in Belgium for the time being and were now “home” in Ontario where we spent time fellowshipping in our home church and speaking in other churches and visiting friends. After some time we started driving towards “home” in Western Canada, stopping in at different cities, such as Sault Ste Marie, Thunderbay and Winnipeg to speak in churches, and from there to Gouldtown, Saskatchewan, to Marina’s parents. We stayed with them for some time and then travelled to Regina, Moose Jaw, and Saskatoon for meetings and visiting friends and relatives. From there to Glaslyn, north of North Battleford where Marina’s oldest brother lived and where we had some wonderful Vacation Bible Schools in the past. We left there to go to the province of Alberta where I spoke in churches in Edmonton, Red Deer and Calgary and also visited relatives and friends.

You may wonder and ask, was it really necessary to visit all these churches and people both in Ontario as well as out West? The answer is, oh yes! Don’t forget, these are the folk that prayed for us regularly and from time to time supported us financially. We have never had a salary, but have trusted the Lord to provide for us, and He has, using different people and churches. Some gave regularly, others only once or several times a year. For them it was wonderful to hear that their prayers had been answered and there dollars been put to good use. And even though it was a busy and tiring time, it was such a joy to meet these folk. Without them we could not have done God’s work in Belgium, it was real team work. They were overjoyed on hearing what the Lord was doing there, and we were so happy to tell stories of lives totally changed through the Word of God. Time and again we quoted Paul’s words to the Romans, “For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation.” And how true this is, the gospel of Christ is the most powerful means to change not only the sinful hearts of men but also society. They were encouraged and so were we. All praise to God!

So far, ’76 had been an eventful year, but there was more to come…………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.128.

Standard

P.S. Hebt u nr.126 gelezen en opgemerkt dat God nog steeds wonderen doet?

Nr.127 eindigde met: “Bij ons was er dan nog een bijkomend probleem, want waar was “thuis”? In België, of in Ontario waar onze thuisgemeente was en vele vrienden, of in het Westen van Canada waar onze meisjes geboren waren en waar Marina’s familie woonde…………?” (Zie richardandmarina.net).

We hadden “thuis” in België voor korte tijd verlaten en waren nu “thuis” in Ontario waar we tijd doorbrachten met onze thuisgemeente, waar ik sprak in verschillende gemeenten en we vrienden bezochten. Na enige tijd begonnen we aan onze reis naar ons “thuis” in het Westen, terwijl we in een aantal steden zoals Sault Ste Marie, Thunderbay en Winnipeg stopten om in gemeenten te spreken. Van daar reden we naar Gouldtown, Saskatchewan, naar Marina’s ouders. We logeerden daar voor enige tijd waarna we in samenkomsten spraken in Moose Jaw, Regina en Saskatoon, en daar familie en vrienden bezochten. Toen naar Glaslyn, ten noorden van North Battleford, waar Marina’s oudste broer woonde en waar we in het verleden hele fijne Vakantie Bijbelscholen hadden gehouden. We reden door naar de provincie Alberta waar ik sprak in gemeenten in Edmonton, Red Deer en Calgary en waar we ook familie en vrienden bezochten.

U vraagt zich misschien af of het nodig was om al deze gemeenten en mensen zowel in Ontario als ook in het Westen te bezoeken. Het antwoord is, jazeker! U moet niet vergeten dat dit de mensen waren die voor ons gebeden hadden en ons van tijd tot tijd ook financieel gesteund hadden. Wij hebben nooit een salaris gehad, maar hebben op de Heer vertrouwd om in onze noden te voorzien, wat Hij ook gedaan heeft, door mensen en gemeenten te gebruiken. Sommigen gaven regelmatig, anderen één of meerdere keren per jaar. Voor hen was het geweldig te horen dat God hun gebeden verhoord had en dat hun dollars goed gebruikt waren. En ook al was het een drukke en vermoeiende tijd, het was zulk een vreugde deze mensen te mogen ontmoeten. Zonder hen hadden we Gods werk in België niet kunnen doen, het was echt team werk. Zij waren zo verheugd te horen wat de Heer aan het doen was en wij waren zo blij hen te kunnen vertellen over levens die totaal veranderd waren door Gods Woord. Keer op keer citeerden wij Paulus zijn woorden aan de Romeinen, “Ik schaam mij het evangelie niet want het is een kracht Gods tot behoud.” En dit was zo overduidelijk, het evangelie van Christus is het krachtigste middel om niet alleen het zondige hart van de mensen te veranderen, maar ook de maatschappij. Zij waren zo bemoedigd, en wij ook! Alle eer aan de Heer!

Tot nu toe was ’76 een veelbewogen jaar geweest, maar er ging nog veel meer gebeuren……!(Ga naar Overpeinzingen).