MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.134.

Standard

Nr.133 ended with: “So now there were four churches, Antwerp, Beerse, Peer and Koersel, and a fifth one would be started soon, and that all in five years, the Holy Spirit was moving, amazing…………!” (See richardandmarina.net).

Yes indeed, amazing, and yes indeed, it was the moving of God’s Spirit, certainly not our work, we were just the instruments He used at that time, and what a great privilege to be used by Him. It was really something for a European Catholic country to see people converted almost every week. And we saw this happening in East Flanders too. Lovendegem was the name of the town we had moved to, about 20 minutes drive NE of Ghent. The Bible study at Luc and An’s place was moved to our house. Those attending had friends and relatives who became interested and I visited some in their homes. Several started coming to the Friday evening study and conversions took place at a rapid pace so that by summer we had some 60 adults and children in our living room. After singing together, Marina would take the children to another room and teach them, while I would give the Bible study.

The word of God’s blessing spread and I was asked by OM (Operation Mobilization) to speak at a workers conference in France, in the Château de St. Albain (close to Macon). The other speaker was a wonderful servant of God, Ralph Shallis, who died in May 1995. He had been a missionary and lecturer in North Africa and France. We had a great time encouraging the workers, some of whom were quite discouraged as France, like other European Catholic countries, is very difficult and not open to the gospel.

They wanted to know what we did to see such conversions and such church growth. They asked what our “secret” was. Of course, we did not have any “secret”, just a lot of prayer, enthusiasm, love for the people and home Bible studies where we preached and taught the word of God. It would take an epistle to explain everything and I may come back to this later.

I believe many of these dear folk went home encouraged, ready to put into practise what they had heard. There would be many more conferences like this. I would be back in France at least 10 more times in the years to come. Later this year I would also be in Sweden, but now it was back to Belgium, where exciting things were happening………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.134.

Standard

Nr.133 eindigde met: “En dus waren er nu vier gemeenten, Antwerpen, Beerse, Peer en Koersel, en spoedig zou er een vijfde beginnen, en dat allemaal in vijf jaar, de Heilige Geest was aan het werk, wonderlijk….…….!” (Zie richardandmarina.net).

Ja inderdaad, wonderlijk, en het was inderdaad het werk van Gods Geest, zeker niet ons werk, wij waren gewoon de instrumenten die Hij op dat ogenblik gebruikte, en wat een geweldig voorrecht door Hem gebruikt te worden. Het was heel speciaal om in een Europees Katholiek land bijna iedere week mensen tot geloof te zien komen. We zagen dit ook gebeuren in Oost Vlaanderen. Wij woonden nu in Lovendegem, zo’n 20 minuten ten NO van Gent. De Bijbelstudie die bij Luc and An had plaatsgevonden werd nu in ons huis gehouden. De aanwezigen hadden familie en vrienden die geïnteresseerd werden en ik bezocht sommigen bij hen aan huis. Een aantal begonnen naar de vrijdagavond studie te komen en spoedig waren er tamelijk snel bekeringen, zodat tegen de zomer er ongeveer 60 volwassenen en kinderen in onze woonkamer zaten. Na samen gezongen te hebben, nam Marina de kinderen mee naar een andere kamer en gaf hen les, terwijl ik de Bijbelstudie gaf.

Het nieuws van Gods zegen op ons werk deed snel de ronde en ik werd door OM (Operatie Mobilisatie) gevraagd om te komen spreken op een werkers conferentie in Frankrijk, in het Château de St. Albain (dicht bij Macon). Er was nog een spreker, een geweldige dienstknecht van de Heer, Ralp Shallis, die in 1995 overleden is. Hij was een zendeling en lector geweest in Noord Afrika en Frankrijk. Het was geweldig om deze werkers te mogen opbeuren, daar een aantal van hen nogal ontmoedigd was, omdat Frankrijk, zoals andere Europese Katholieke landen niet open stonden voor God en de Bijbel.

Ze wilden weten wat we deden om zulke bekeringen en nieuwe gemeenten te mogen ervaren. Ze vroegen wat ons “geheim” was. Natuurlijk hadden wij geen “geheim”, gewoon veel gebed, enthousiasme, liefde voor de mensen en Bijbelstudies aan huis, waar we Gods woord predikten en onderwezen. Ik zou een epistel kunnen schrijven om dit alles uit te leggen en ik zal hier misschien later nog op terugkomen.

Ik geloof dat velen heel bemoedigd naar huis gingen, klaar om de dingen die ze gehoord hadden in de praktijk om te zetten. Er zouden nog veel van zulke conferenties plaatsvinden. Ik zou in de komende jaren nog zeker 10 maal terugkeren naar Frankrijk. Later dit jaar zou ik in Zweden zijn, maar nu eerst terug naar België waar geweldige dingen aan het gebeuren waren……..! (Ga naar Overpeinzingen).