MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.139.

Standard

Nr.138 ended with: “And then there was a conference in Switzerland…………….!” (See richardandmarina.net).

Yes, an invitation had come from International Teams (IT) to speak in August ‘77 at their European Workers Conference in Switzerland, which was only a day’s drive from us. It was a wonderful time indeed and we met some great people. Les and Sharon Frey from our home assembly in Canada were there, they were part of a team working in Spain. I had married them some years before this. We also met Joe and Lois Black from the US who were engaged in the Lord’s work on the island of Sicily.

At the end of the conference a few of us got talking about having a workers conference on a regular base. Joe and I decided that he would organize it and I would do the speaking, at least for the first few years. Marina would get things organized for the children. And so the Christian Workers Conference (CWC) for English speaking missionaries in Europe was started. From then on we met every year at the end of August for one week. Usually we came together somewhere in France, but we were also in Germany at least once. Almost every year more people attended and once there were about 175 adults and children, but the numbers go up and down due to people being ill, on furlough, etc. They have been such encouraging and blessed times, really refreshing for both the missionaries as well as for the children. Often driving home after the conference our children would be crying as they missed their new found friends so much. This yearly conference is still ongoing.

Back to Belgium now, where things were really moving. I started a home Bible study in Ghent which grew into a small assembly in 1978. It is still going today, 2015, but much larger and they now have their own building. But more about this later, for much has happened in Ghent.

A Bible study was also started in Maldegem, in the swimming pool. Not in the water, of course, :-), but in a separate room. This was really something unheard of, a man preaching from the Bible in a swimming pool and it caused some to come just out of curiosity. But a little later we moved into the living room of a young couple, I’ll call them Gerard and Griet. They soon became born again believers and so did a few of their relatives and friends. One night a professor from a Catholic seminary attended, you can read about it in nr.67. What a shock his words were for the group of Catholic people there………………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.139.

Standard

Nr.138 eindigde met: “En toen was er een conferentie in Switzerland………!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, ik had een uitnodiging gekregen van International Teams (IT) om in augustus ‘77 te komen spreken op hun Europese Werkers Conferentie in Zwitserland dat voor ons maar een dagreis rijden was. Het was een fantastische tijd en we hebben heel fijne mensen ontmoet. Les and Sharon Frey van onze Canadese thuisgemeente waren er, zij werkten met een team in Spanje. Ik had enkele jaren hiervoor hun huwelijk voltrokken. Ook ontmoetten we er Joe en Lois Black van de VS die in Sicilië voor de Heer werkten.

Aan het eind van de conferentie overlegden enkelen van ons en besloten we een conferentie op regelmatige basis te houden. Joe en ik beslisten dat hij voor de organisatie zou zorgen terwijl ik de prediking op mij nam, tenminste de eerste jaren. Marina zou dingen voor de kinderen organiseren. En zo ontstond de Christian Workers Conference (CWC) voor Engels sprekende zendelingen in Europa. We kwamen ieder jaar voor een week in augustus samen. Meestal was dat op verschillende plaatsen in Frankrijk, maar we zijn ook in Duitsland geweest. Ieder jaar kwamen er meer mensen, één jaar waren er zelfs ongeveer 175 volwassenen en kinderen, maar het verschilt van jaar tot jaar doordat mensen ziek zijn, of terug in hun thuisland, enz. Dit zijn echt geweldig gezegende tijden voor de zendelingen, heel verfrissend en bemoedigend, voor zowel de volwassenen als de kinderen. Wanneer we na de conferentie naar huis reden zaten onze kinderen dikwijls te huilen omdat ze hun vriendjes zo misten. Deze jaarlijkse conferentie gaat nog steeds door.

Nu terug naar België, waar het werk niet stilstond. Ik begon met een Bijbelstudie aan huis in Gent die later in ’78 uitgroeide tot een kleine gemeente. Ze bestaat nog steeds maar is nu veel groter en heeft zelfs een eigen gebouw. Maar meer hierover later want er is in Gent heel wat gebeurd.

Ook werd er een Bijbelstudie begonnen in Maldegen, en wel in het zwembad. Natuurlijk niet in het water, :-), maar in een aangrenzende zaal. Dit was echt iets ongehoords, een man die vanuit de Bijbel predikte in een zwembad, waardoorsommigen gewoon uit nieuwsgierigheid kwamen. Maar iets later verhuisden we naar de woonkamer van een jong echtpaar, ik zal hen Gerard en Griet noemen. Zij werden wedergeboren en ook sommige van hun familieleden en vrienden. Op een zekere avond was er een professor van het Katholieke seminarie in Gent aanwezig, u kunt hierover lezen in aflevering nr.67. De katholieke aanwezigen waren zeer gechoqueerd door zijn woorden………….! (Ga naar Overpeonzingen).