BELANGRIJKE  PERSOONLIJKE  MEDEDELING.

Standard

Nieuws verspreidt zich snel. Ik heb gehoord dat er gezegd wordt dat Richard gestopt is met prediken. Dit is niet helemaal juist. Ik heb een ernstige lichamelijke klop gekregen. In december ben ik buiten op het trottoir gevallen door “black ice” (onzichtbaar ijs), en het was een erg harde val. Diezelfde dag had onze jongste dochter hier een hart infarct. Ik heb mijn heup en rug echt bezeerd en als gevolg heb ik door de pijn heel veel slapeloze nachten gehad. Dit heeft 8 weken geduurd en heeft mij volledig verzwakt en ik ben zo’n beetje aan het “eind van mijn Latijn” gekomen. Ik ben zo uitgeput, dat na een gesprek met één van mijn gemeenteleiders, ik besloten heb om al mijn zondagse preekbeurten voor 3 maanden af te zeggen. En ik zal omwille van mijn leeftijd en hart conditie daarna waarschijnlijk maar sporadisch prediken. Ik zal meer tijd hebben voor correspondentie en andere manieren van de Heer te dienen. Ik heb een samenkomst met de oudsten van mijn kerk gehad die 100% achter mijn beslissing staan, wat ik geweldig waardeer! Ik zou uw gebed op prijs stellen daar dit een heel moeilijke beslissing is geweest voor deze prediker! Bid ook a.u.b. voor een volledig herstel. Dank u.

One thought on “BELANGRIJKE  PERSOONLIJKE  MEDEDELING.

  1. Milazzo Cosetta

    Beste Richard,
    God is groot en dat weet u beter dan ik Richard want u wandel en handel is geleid geweest door Hem, omdat u volledig op Hem vertrouwd! De tegenpatij weet dat zeer goed, hij weet wat voor een zegen u bent voor de gemeente en voor ons in België en probeert dat te verhinderen. Maar geprezen zij Zijn grote naam want wij zijn meer dan overwinaars in Hem die ons kracht geeft iederen dag hoe moeilijk het soms is Richard maar dat weet u ook “Hij draagt u nu op dit moment” Wij bidden voor u en Marina en voor u dochter dat God jullie mag sterken en genezen in de naam van Jezus amen! God zegen, wij denken aan jullie veel sterkte.
    Lieve groetjes,
    Nino en Cosetta uit België (gemeente zwartberg) 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.