MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.117

Standard

Nr.116 ended with: “On August 15 they moved to a house they had rented in Peer, and guess for what that house was later on also used……?” (See richardandmarina.net).

Yes, you guessed right, the new church in Peer started meeting there on Sunday mornings towards the end of August, 1975, wonderful! The third church had officially started, praise God. And the church grew so rapidly, that very soon the Gelling’s house became too small and the church moved to the new house of a kind couple, I will call them Janine and Geert. After I had previously met with a number of friends of Phillip and Ingrid at their house, and had invited these folk to another evening, the doctor spoke up, “because we are living in an old house, with the medical rooms on the main floor and the living quarters upstairs, with a dangerous steep stairway and an unstable wooden floor, I am afraid of what might happen in case of even more people showing up.” Thankfully Janine spoke up and offered to have the meeting at her new house and so a new weekly Bible study was started there. And now the Sunday services were being held there too.

There were now four Bible studies going, one in Peer, one a few miles south of Peer in Martin and Lydie’s home, which drew quite a number of young people, even some boys from a boys home, then one in Zolder, further south and one in our house in Koersel. There were now new Christians in at least 7 towns in the province of Limburg. In a few years there would be new churches in several of these towns, the Holy Spirit was moving, wonderful. Many a night I drove home with tears in my eyes, tears of joy for these dear people, and of joy for being God’s instrument in giving them the true gospel. It was heart-warming, but also heartbreaking to watch the amazement of these folk as they heard the Word of God expounded and the true message of salvation for the first time in their lives, and that while living in a so called “Christian” country! But, towards the end of the year something very sad happened…..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.117

Standard

Nr.116 eindigde met: “Op 15 augustus verhuisden zij naar een gehuurd huis in Peer en raad eens waarvoor dat huis later gebruikt werd……? (Zie richardandmarina.net).

Ja, u hebt het goed geraden, de nieuwe gemeente in Peer begon met haar zondagsamenkomsten in dat huis vanaf eind augustus, 1975, fantastisch! De derde gemeente was officieel gestart. Prijs de Heer. Maar de gemeente groeide zo snel dat al spoedig Gelling’s huis te klein werd en men verhuisde naar het nieuwe huis van een vriendelijk echtpaar, ik zal hen Janine en Geert noemen. Nadat ik eerder een samenkomst had gehad met een aantal vrienden van Phillip en Ingrid in hun huis en ik de mensen uitgenodigd had naar nog zo’n avond, zei de dokter, “aangezien wij in een oud huis wonen, met mijn dokters praktijk op gelijkvloers en het woongedeelte boven, met een gevaarlijke steile trap en een onstabiele houten vloer, beng ik bang voor wat er zou kunnen gebeuren als er nog meer mensen komen opdagen.” Gelukkig bood Janine toen aan om de volgende bijeenkomst in haar nieuwe huis te houden en zo ging er een nieuwe wekelijkse Bijbelstudie van start, terwijl nu ook de zondagsamenkomsten daar doorgingen.

Er waren nu vier Bijbelstudies, één in Peer, één iets ten zuiden van Peer in Martin en Lydie Symons huis, waar nogal wat jeugd naar toe kwam, zelfs enkelen uit een jongenstehuis, dan één nog meer zuidelijk, in Zolder en één in ons huis in Koersel. Er bevonden zich nu nieuwe Christenen in minstens 7 dorpen in Limburg. Binnen enkele jaren zouden er nieuwe gemeenten ontstaan in een aantal van deze plaatsen, de Heilige Geest was bezig, wonderbaarlijk. Dikwijls reed ik ’s avonds laat naar huis met tranen in mijn ogen, tranen van vreugde voor deze dierbare mensen en ook van vreugde Gods instrument te mogen zijn om hen het ware evangelie te brengen. Het was hartverwarmend maar ook hartverscheurend om getuige te zijn van de verwondering van deze mensen die voor de eerste maal in hun leven het Woord van God en de boodschap van verlossing zo hoorden uitgelegd worden, en dat nog wel terwijl ze in een zogenaamd “Christelijk” land woonden. Maar, tegen het eind van het jaar gebeurde er iets heel droevigs…….! (Ga naar Overpeinzingen).