Dear Friends,

Standard

A very special and heartfelt thank you to all those who wrote comments, messages and emails after I posted something about my personal condition last Friday. They were all very much appreciated indeed, please be assured of that! I try not to be discouraged, but when one is so exhausted that I have to lie down one hour after getting up in the morning, it is difficult not to get that way. For those of you who pray, ask the Lord to get the cardiologist to have an opening for me. This doctor is so busy, it is difficult to get to see him, and I need to see him as soon as possible. At the same time I do not want to go ahead of someone else who may need him too, but maybe there will be a cancellation. I think my condition may well have something to do with my heart; I have had two heart attacks already, and I take four strong medications for my heart rhythm and high blood pressure and all four have tiredness as one side effect. Thank you for your prayers and God bless you abundantly.

Beste Vrienden,

Standard

Een heel speciaal van uit het hart gezonden dank u voor de vele reacties, berichtjes en e-mails die ik heb ontvangen nadat ik verleden week vrijdag iets over mijn persoonlijke conditie gepost had. Ze zijn allemaal geweldig gewaardeerd, wees daar verzekerd van! Ik probeer niet ontmoedigd te zijn, maar als je zo uitgeput bent dat je ’s morgens een uur na het opstaan al weer moet gaan liggen, is het moeilijk dat niet te worden. Voor degenen van u die bidden, vraag de Heer om de cardioloog te bewegen mij spoedig te ontvangen. Deze dokter is zo bezet, dat het moeilijk is bij hem binnen te geraken en ik dien hem zo spoedig mogelijk te zien. Maar ik wil ook niemand anders die hem ook nodig heeft, voorgaan, maar misschien komt er een annulering. Ik denk dat mijn conditie wel eens iets te doen kan hebben met mijn hart; ik heb al twee hartinfarcten gehad en ik neem vier medicaties voor mijn hartritme stoornissen en hoge bloeddruk en alle vier hebben vermoeidheid als één van de neveneffecten. Hartelijk dank voor uw gebeden en de Heer zegene u overvloedig.