MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.116

Standard

Nr.115 ended with: “Wonderful indeed, praise God! And a lot more wonderful things happened that year …….!

I hope you enjoyed reading the shortened version of the testimony of this doctor, I certainly did, but now, before going on with other wonderful things, I just want to add a few more sentences from his testimony. After telling more about his discovery he says:

“How was it possible that I had not “seen” this before? I did nevertheless have a decent Christian upbringing. I had daily gone to Mass until I was eighteen and even in Leuven, (the University City), I had gone to church every Sunday. I had heard passages from the Scriptures read and had read them myself. What then was different now? It was God’s Spirit who, through my new birth, was working in me.”

How true and important these words, they make me think of Jesus’ words, “Except a man be born again, he cannot “see” the kingdom of God.” I have many reasons for believing in God, one of them is the miracle of the new birth, it is just wonderful to see how people all at once “see” or understand spiritual things. I have to think of that one line in that beautiful hymn “Amazing Grace”, which goes like this, “Once I was blind, but now I see.” Can you say that, have your eyes been opened, are you born again? If not, why not go to Jesus right now and admit your sinfulness in God’s eyes and ask Christ to come into your heart? And you’ll “see” too and know exactly what we mean.

Some time later, the doctor’s wife Ingrid, also accepted Jesus in her heart and the two of them, together with others, were baptized in the mill in Beerse on June 22, 1975. Praise the Lord. Two days before that, on June 20, our new co-workers from Canada, Henk and Beryl Gelling with their 3 children arrived in Belgium and moved in with us. They came along to Beerse for the morning service and the wonderful and joyful baptism in the afternoon, quite the introduction to God’s work in Belgium! On August 15 they moved to a house they had rented in Peer, and guess for what that house was later on also used……? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.116

Standard

Nr.115 eindigde met: “Voor Hem wilde ik leven.” Geweldig! En er gebeurden nog veel meer wonderlijke dingen dat jaar……!

Ik hoop dat u genoten hebt van een verkorte versie van het getuigenis van de dokter, ik zeker, maar nu, voordat ik vertel over andere mooie dingen, wil ik toch nog graag een paar zinnen van dit getuigenis toevoegen. Nadat hij meer verteld heeft over zijn ontdekking, zegt hij het volgende:

“Hoe was het mogelijk dat ik dit niet eerder ‘gezien’ had? Ik had toch een degelijke Christelijke opvoeding gehad. Ik was toch tot de leeftijd van achttien jaar, dagelijks naar de H. Mis geweest. En ook later in Leuven, was ik toch ‘s zondags nog naar de H. Mis blijven gaan. Ik had toch telkens opnieuw gedeelten uit de Schrift horen voorlezen, en zelf gelezen. Wat was dan het verschil? Het was de Geest van God die – door mijn wedergeboorte – in mij werkte.”

Deze woorden zijn zo waar en belangrijk, ze doen me denken aan wat Jezus zei, “Indien iemand niet wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet “zien.” Ik heb vele redenen om in God te geloven, één daarvan is het wonder van de wedergeboorte, het is geweldig om mee te maken hoe mensen plotseling “zien” en geestelijke dingen begrijpen! Ik moet denken aan die ene regel uit dat wondermooie lied “Amazing Grace”, “Once I was blind, but now I see.” (eens was ik blind, maar nu zie ik). Kunt u dat ook zeggen, zijn uw ogen open gegaan, bent u wedergeboren? Indien niet, waarom gaat u nu niet naar Jezus, erken uw zondigheid in Gods ogen en vraag Christus in uw hart te komen? Dan zult u ook “zien” en precies weten wat we bedoelen.

Enige tijd later nam ook de dokters vrouw, Ingrid de Heer Jezus in haar hart en op 22 juni werden zij met nog anderen gedoopt in de molen in Beerse. Prijs de Heer! Twee dagen daarvoor, op 20 juni, waren onze nieuwe medewerkers uit Canada, Henk en Beryl Gelling met hun drie kinderen in België aangekomen en bij ons ingetrokken. Zij kwamen met ons mee naar de zondagmorgendienst in Beerse, en de fantastische en vreugdevolle doopdienst in de namiddag, een geweldige introductie tot Gods werk in België! Op 15 augustus verhuisden zij naar een gehuurd huis in Peer en raad eens waarvoor dat huis later gebruikt werd……? (Ga naar Overpeinzingen).