IMPORTANT  PERSONAL  ANNOUNCEMENT

Standard

News travels fast. I’ve heard that it is being said that Richard has stopped preaching. This is not entirely true. I have had a major set back in my health situation. In December I fell on the sidewalk due to black ice, and I fell very hard. That same day, our youngest daughter here had a heart attack in the evening. I hurt my hip and back pretty badly which resulted in a lot of sleepless nights due to pain. This lasted for 8 weeks and complete wore me out. I am so exhausted that after talking with one of my church leaders, I decided to stop all preaching engagements for 3 months. And because of my age and heart problems, I will probably preach only sporadically after that. I have sort of come to the end of my rope. I will have more time for correspondence and will continue to minister in other ways. I had a meeting with my church elders and they are 100% behind my decision, which I appreciate very much! I would value your prayers as it has been a very difficult decision to make for this preacher! And please pray for a complete recovery. Thank you.

BELANGRIJKE  PERSOONLIJKE  MEDEDELING.

Standard

Nieuws verspreidt zich snel. Ik heb gehoord dat er gezegd wordt dat Richard gestopt is met prediken. Dit is niet helemaal juist. Ik heb een ernstige lichamelijke klop gekregen. In december ben ik buiten op het trottoir gevallen door “black ice” (onzichtbaar ijs), en het was een erg harde val. Diezelfde dag had onze jongste dochter hier een hart infarct. Ik heb mijn heup en rug echt bezeerd en als gevolg heb ik door de pijn heel veel slapeloze nachten gehad. Dit heeft 8 weken geduurd en heeft mij volledig verzwakt en ik ben zo’n beetje aan het “eind van mijn Latijn” gekomen. Ik ben zo uitgeput, dat na een gesprek met één van mijn gemeenteleiders, ik besloten heb om al mijn zondagse preekbeurten voor 3 maanden af te zeggen. En ik zal omwille van mijn leeftijd en hart conditie daarna waarschijnlijk maar sporadisch prediken. Ik zal meer tijd hebben voor correspondentie en andere manieren van de Heer te dienen. Ik heb een samenkomst met de oudsten van mijn kerk gehad die 100% achter mijn beslissing staan, wat ik geweldig waardeer! Ik zou uw gebed op prijs stellen daar dit een heel moeilijke beslissing is geweest voor deze prediker! Bid ook a.u.b. voor een volledig herstel. Dank u.