OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.115

Standard

Nr.114 eindigde met: “Wat een vreugde wij ervoeren keer op keer! De volgende keer gaan we het hebben over al de wonderlijke en mooie, behalve één, dingen die er in 1975 gebeurden….! (Zie richardandmarina.net).

Omdat we nog steeds betrokken waren bij het werk in Beerse waren we nog niet met een gemeente in Koersel begonnen, maar wel hielden we ons eerste avondmaal op een zondagavond begin maart. Phillip, de dokter uit Peer was aanwezig. Ik had hem en zijn vrouw regelmatig bezocht en ik voelde aan dat de Heer met hen bezig was. Enige tijd later gebeurden er twee wonderen, er vonden twee geboortes plaats. De eerste was de geboorte van Phillip en Ingrid’s tweede kindje in het moederhuis, de tweede gebeurde in hun huis, en nog wel in hun slaapkamer, waar Phillip zelf opnieuw geboren werd. Ik zal Phillip het in zijn eigen woorden laten zeggen.

“Twee weken later, midden maart 1975, toen Ingrid in het ‘moederhuis’ lag met ons pasgeboren tweede kind, gaf ik ‘s avonds in bed mijn hart aan Jezus. Ik weende. Tranen van spijt rolden over mijn wangen. Spijt van al de verkeerde dingen die ik gedaan had, en waarvan ik wist dat ik er nog zou doen. Ook tranen van schaamte. Schaamte dat Jezus, de Zoon van God, aan een kruis moest sterven om de schuld voor mijn zonden – en nog komende zonden – te betalen met Zijn dood. Maar ook – en vooral – tranen van vreugde. Vreugde omdat Gods genade mij was ten deelgevallen. Vreugde omdat Jezus niet alleen gestorven was voor mijn zonden, maar ook was opgestaan uit de dood. Hij was – en is – Overwinnaar. Ik weende van vreugde omdat Jezus mij eeuwig leven had geschonken, en mij daar – vanuit het Evangelie – zekerheid over gaf. Ik voelde mij doordrongen van een warme, onuitsprekelijke vreugde. Ik was wederom geboren, ik was een kind van God! Door mijn wedergeboorte voelde ik mij echt bevrijd. Jezus was mijn Verlosser, mijn Redder, mijn Heer. Hij had alles voor mij volbracht, Hij had voor mijn zonden betaald. Ik hoefde niet meer te presteren om goed genoeg bevonden te worden. Door Jezus was ik een kind van God geworden. Voor Hem wilde ik leven.” Geweldig! En er gebeurden nog veel meer wonderlijke dingen dat jaar……! (Ga naar Overpeinzingen).

 

 

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.115

  1. We are going to miss your teaching so very much. You were my favourite (if we are allowed to have favourites). God is not finished using you yet…. you are still here :-). May He continue to use you for His glory!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.