OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.114

Standard

 Nr.113 eindigde met: “En zo begonnen de Bijbelse antwoorden die ik hem gaf vrucht te dragen en spoedig zou er iets wonderlijks gebeuren. Ik verliet hun huis om 2 uur ’s nachts met vreugde en verwachting in mijn hart……!” (Zie richardandmarina.net).

Ik vind dat ik iets duidelijk moet maken. Als ik spreek over de Katholieke Kerk, dan heb ik het over die Kerk in België en Europa. Er zijn echt verschillen tussen de Kerk in Europa, Noord Amerika, Afrika en de rest van de wereld. De Europese is heel liberaal, de Afrikaanse meer conservatief en de Noord Amerikaanse zit daar ergens tussen. En als ik het heb over Katholieke mensen, dan betekent dat niet dat ik tegen hen ben, integendeel, ik houd van hen en ben echt vóór hen, ik heb een groot deel van mijn leven besteed hen de Bijbel te leren en de vrije verlossing door het volbrachte werk van Christus op het kruis. Ik ben echter boos op de Kerk, vooral dan in België en Europa, die de mensen zo lang onwetend en in het duister heeft gelaten.

Toen wij in België kwamen in 1971, ontdekten we dat de mensen geen Bijbels hadden. In feite, er waren mensen die ons vertelden dat het niet toegestaan was de Bijbel te lezen omdat het een “Protestants” boek was. Natuurlijk zal de Kerk dat ontkennen, maar zo ervoeren de mensen dat. Nu is dat natuurlijk veranderd en de kinderen op school moeten een Bijbel hebben, zoals onze dochters die naar een zeer Katholieke school gingen. Maar er werd hen van het begin aan verteld dat de Bijbel vol mythen en fouten staat, dus hoe zouden ze zo’n boek kunnen vertrouwen? U had moeten zien hoe geestdriftig mensen werden, de eerste maal in hun leven dat ze een Bijbel kregen en het begonnen te lezen, en dan uitleg kregen op Bijbelstudies. Velen ondervonden een persoonlijke ervaring met de Heer Jezus toen ze wedergeboren werden. Zij ervoeren vergeving van zonde en ontvingen vrede in hun hart. Ik zou u het ene verhaal na het andere kunnen vertellen, en het bewees iedere keer weer de kracht van Gods Woord. Wat een vreugde wij ervoeren keer op keer! De volgende keer gaan we het hebben over al de wonderlijke en mooie, behalve één, dingen die er in 1975 gebeurden………! (Ga naar Overpeinzingen).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.