OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.94

Standard

Nr.93 eindigde met: “Ik zei heel stilletjes tegen haar, “Als u Gods woord niet leest om naar Hem te luisteren, zal Hij ook niet naar u luisteren, in feite walgt Hij van uw gebed.” Ik zag hoe ze wit werd in haar gezicht doordat de Heilige Geest haar in het hart trof………!”

Twee weken later na enkele Bijbelstudies en ernstige gesprekken, nam zij de Heer Jezus aan en werd een ware wedergeboren christen! Ja, Gods woord is krachtig! In Jeremia 23:29 staat er, “Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” Ik heb geharde harten verbroken zien worden voor de Heer en tot Hem zien komen. Ik heb Gods woord argumenten zien opbranden en harten zien vernederd worden en voor Hem gebogen. In Efeziers 6:17 staat er dat Gods woord als een zwaard is en het treft ons in ons hart, zoals dat gebeurde op de Pinksterdag toen Petrus predikte in de kracht van de Heilige Geest, dat God de Jezus die zij gekruisigd hadden, opgewekt had. De mensen werden “diep in hun hart getroffen” en kwamen tot bekering en geloof. Ik zag dit gebeuren met deze vrouw, geweldig hoe krachtig Gods woord is. Vele malen heb ik dit zien gebeuren.

Heel dikwijls als ik met mensen in gesprek was, heb ik hen gevraagd of ze christen waren. Als ze bevestigend antwoordden vroeg ik hen of ze de Bijbel lazen. Bijna altijd was het antwoord negatief. Dan toonde ik hen Johannes 8:47, waar Jezus zegt, “Wie uit God is, hoort (leest) de woorden Gods; daarom hoort (leest) gij niet, omdat gij uit God niet zijt.” Keer op keer heb ik gezien hoe mensen “diep in hun hart getroffen” werden.

Terug nu naar Beerse. Omdat er toch een aantal mensen tot geloof kwamen, werd het evident dat er een gemeente moest komen. Op een avond toen we met een goede groep jonge gelovigen samen waren, spraken we hierover en ook over de nood aan een gebouw om in samen te komen. We hielden een tijd van gebed en toen merkte iemand op dat de oude Molen in Beerse, tamelijk dicht bij het centrum te huur was. Een oude vervallen Molen als kerkgebouw………? (Ga naar Overpeinzingen).

 

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.94

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.