MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.96

Standard

Nr.95 ended with: “I went to the mill feeling excited that this was now ours. With a happy heart I walked into the building but became suddenly utterly shocked……!” (See richardandmarina.net).

The times we had looked at the mill before had been nice days, or at least dry days, but today it was pouring rain. It seemed to come down with buckets. I parked the car and ran in so as to not get too wet. Once inside I looked around and could hardly believe what I saw, there was water almost everywhere. In the large hall there were small puddles, while water dripped from the ceiling. In the round room, the water was running down the walls. I went into the house and there the water wasn’t coming from above, but from below. Groundwater was slowly creeping up the walls. It all looked sickening! I walked around and took another look. My happiness was gone in no time and a terrible sadness and discouragement settled in. I had no desire to see anymore, left the building and drove home, in a very down mood, wondering whether we had made a mistake in renting this place.

Once home I told my wife about it and she was shocked too. I went upstairs to my study and sat down in sort of a daze. But then the thought came to take God’s word. I was reading in the Dutch Bible in Micah and came to chapter 2, where the last sentence of verse 12 hit me right on. It looked like it was written in bold, “Het zal er gonzen van mensen.” The English Bible says, ““The place will throng with people.” The Dutch word “Gonzen,” means “Buzz” or “Hum”, actually, like the sound one hears standing close to a beehive. I instinctively knew this was for me; this was God’s word for me at this time. You may wonder how I knew that, well I just knew, there was that inner witness of the Spirit. And sure enough, in the years to come this word would be fulfilled as hundreds of people again and again were present to see many, many new Christians baptized in that mill. But some strange things also happened at times at those baptisms……..! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.96

Standard

Nr.95 eindigde met: “Toen naar de molen met een gevoel van opwinding dat dit gebouw nu van ons was. Met een blij hart stapte ik de molen binnen en stond toen verschrikkelijk geschrokken stil…….!” (Zie richardandmarina.net).

De keren dat we de molen bezichtigd hadden was het altijd mooi weer geweest, of minstens droog, maar nu regende het pijpenstelen, het scheen met bakken uit de hemel te vallen. Ik parkeerde mijn auto en rende naar binnen om maar niet te nat te worden. Eenmaal binnen kon ik mijn ogen niet geloven, bijna overal was er water. In de grote zaal stonden er overal plasjes terwijl het water van het plafond droop. In de ronde ruimte liep het water langs de muren naar beneden. Ik ging kijken in het huis en daar kwam het water niet van boven maar van beneden. Grondwater kroop langzaam de muren op, het was een zielig gezicht. Ik keek nog eens rond en de moed zakte me in de schoenen. Mijn blijdschap was weg en een geweldige droefheid kwam over mij terwijl ontmoediging mijn hart vulde. Ik had geen zin om nog verder te kijken en ging naar huis mij afvragende of we wel de juiste beslissing genomen hadden om dit gebouw te huren.

Thuisgekomen deed ik mijn verhaal aan mijn vrouw die ook gechoqueerd was. Ik liep de trap op naar mijn studeerkamer en ging zitten met een soort gevoel van verdoving. Maar toen greep de gedachte mij om Gods woord te nemen. Ik was in mijn Bijbellezing bij Micha gekomen en las nu hoofdstuk 2 waar de laatste zin van vers 12 mij geweldig trof, het leek wel in vette letters gedrukt, “Het zal er gonzen van mensen.” Het woord gonzen deed mij denken aan het geluid dat men hoort bij een bijenkorf. Ik wist instinctief dat deze woorden op dit ogenblik voor mij bedoeld waren. U vraagt zich af hoe ik dit wist? Ik wist het gewoon, het was de innerlijke stem van de Heilige Geest. En ja hoor, deze woorden gingen in vervulling toen er later, keer op keer honderden mensen aanwezig waren om getuigen te zijn van de doop van vele nieuwe christenen in die molen. Maar er gebeurden gedurende die doopdiensten wel eens wat rare dingen…..……! (Ga naar Overpeinzingen).