OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.96

Standard

Nr.95 eindigde met: “Toen naar de molen met een gevoel van opwinding dat dit gebouw nu van ons was. Met een blij hart stapte ik de molen binnen en stond toen verschrikkelijk geschrokken stil…….!” (Zie richardandmarina.net).

De keren dat we de molen bezichtigd hadden was het altijd mooi weer geweest, of minstens droog, maar nu regende het pijpenstelen, het scheen met bakken uit de hemel te vallen. Ik parkeerde mijn auto en rende naar binnen om maar niet te nat te worden. Eenmaal binnen kon ik mijn ogen niet geloven, bijna overal was er water. In de grote zaal stonden er overal plasjes terwijl het water van het plafond droop. In de ronde ruimte liep het water langs de muren naar beneden. Ik ging kijken in het huis en daar kwam het water niet van boven maar van beneden. Grondwater kroop langzaam de muren op, het was een zielig gezicht. Ik keek nog eens rond en de moed zakte me in de schoenen. Mijn blijdschap was weg en een geweldige droefheid kwam over mij terwijl ontmoediging mijn hart vulde. Ik had geen zin om nog verder te kijken en ging naar huis mij afvragende of we wel de juiste beslissing genomen hadden om dit gebouw te huren.

Thuisgekomen deed ik mijn verhaal aan mijn vrouw die ook gechoqueerd was. Ik liep de trap op naar mijn studeerkamer en ging zitten met een soort gevoel van verdoving. Maar toen greep de gedachte mij om Gods woord te nemen. Ik was in mijn Bijbellezing bij Micha gekomen en las nu hoofdstuk 2 waar de laatste zin van vers 12 mij geweldig trof, het leek wel in vette letters gedrukt, “Het zal er gonzen van mensen.” Het woord gonzen deed mij denken aan het geluid dat men hoort bij een bijenkorf. Ik wist instinctief dat deze woorden op dit ogenblik voor mij bedoeld waren. U vraagt zich af hoe ik dit wist? Ik wist het gewoon, het was de innerlijke stem van de Heilige Geest. En ja hoor, deze woorden gingen in vervulling toen er later, keer op keer honderden mensen aanwezig waren om getuigen te zijn van de doop van vele nieuwe christenen in die molen. Maar er gebeurden gedurende die doopdiensten wel eens wat rare dingen…..……! (Ga naar Overpeinzingen).

 

 

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.96

  1. Milazzo Cosetta

    De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, machtig is Hij amen! Wel spannend hè ben altijd blij als ik jullie email ontvangt 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.