OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.40

Standard

Nr.39 eindigde met: “Maar toen kwam de vrouw van directeur van de school met mij spreken..!

Eigenlijk kwamen we elkaar buiten tegen. Ik groette haar en zij vertelde me dat ze gehoord had dat ik trouwplannen had. Ik zei, ja en zij antwoordde, “Maar jij hebt toch de toelatingsformulieren ondertekend waarin staat dat studenten niet mogen huwen terwijl zij aan het College studeren, als ze dat toch doen, ze een jaar moeten wegblijven?” Ik keek heel verbaasd want ik kon me dat gedeelte van die formulieren niet herinneren. Ik antwoordde haar dat we dan maar een jaar moesten wegblijven omdat we overtuigd waren dat we in Gods wil handelden. Ze scheen niet blij te zijn met mijn antwoord. Ongeveer een week later ging ik naar de directeur en vroeg hem of hij ons trouwen wilde. Hij antwoordde dat het hem een groot genoegen zou zijn! Ik heb me dikwijls afgevraagd hoe het gesprek tussen hem en zijn vrouw gegaan is! We zetten een datum, 15 september.

Tussen het eind van dat schooljaar en begin juli werkte ik op een boerderij en verkocht ook Fuller Brush, huishoudartikelen van deur tot deur en ik verdiende genoeg om de zomermaanden door te komen. Ik mocht gedurende die tijd in mijn kamer op het College verblijven. Gedurende juli en augustus hebben Marina’s vader, Marina en ik en een team van jonge mensen 8 weken Vakantie Bijbelscholen gehouden in verschillende plaatsen in Saskatchewan. Lac La Ronge was het verst, meer dan 700 km ten noorden van het College. In die plaats hadden we tot 125 kinderen. Onze scholen begonnen op maandagmorgen om 9u en stopten om 16.00u, voor 5 dagen. Op vrijdagavond hielden we dan een afsluitingsprogramma waarop al de kinderen en hun ouders uitgenodigd waren en waaraan de kinderen actief deel namen door zang en voordrachtjes. Het waren echt opwindende en gezegende tijden, maar ook heel vermoeiend. ’s Zaterdags ruimden we alles op, pakten alles in en reden naar de volgende plaats om daar alles op te zetten en op maandag weer te kunnen beginnen. Eind augustus kwamen we thuis, platzak en uitgeput, twee weken voor ons huwelijk en er was nog bijna niets klaar….! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.