OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.26

Standard

Nr.25 eindigde met: “Ik was ondertussen hele goed bevriend geworden met John en zijn vrouw, en op een dag deed hij mij een aanbod dat mij deed duizelen………!”

Ik genoot echt van hun gezelschap. Iedere zondag ging ik met hen naar de kerk en dan bleef ik bijna de hele dag bij hen, genietende van de goede maaltijden en de gemeenschap. Ik was een jong christen terwijl zij veel ouder en meer ervaren waren in het geloof. Wij hadden lange gesprekken. Zij waren nieuwsgierig naar mijn familie in Nederland, de oorlogsjaren en de reden waarom ik op mijn eentje naar Canada gekomen was. Zij vertelden mij over hun achtergrond, hun familie en ervaringen. Het werk was zwaar, maar ik hield er van. Ik was ook geweldig ingenomen met mijn stacaravan in de boomgaard en de stilte om mij heen. Ik genoot echt van het lezen van de Bijbel en goede boeken. Op een zekere dag toen ik bij John en zijn vrouw was, kwamen we weer te spreken over het verleden en plots, ik weet niet meer hoe dat kwam, vertelde ik hen dat toen ik een jonge teenager was ik een echt verlangen had gehad om dokter te worden, om twee redenen, één omdat ik gefascineerd was, en nog ben, met het menselijk lichaam, (zie Youtube “The incredible human machine” 9 video’s), en twee, omdat ik heel graag zieke mensen wou helpen. Maar omdat ik wist dat mijn ouders daar het geld niet voor hadden, heb ik er zelfs nooit ernstig met hen over gesproken. En natuurlijk had de Heer andere plannen met mij waar ik me toen helemaal nog niet van bewust was. Toen ik op een dag weer met John samen was deed hij mij een ongelooflijk aanbod. Hij zei dat zij mij graag mochten en vroeg of ik niet bij hen wilde blijven, in de stacaravan, om hen te helpen met hun werk wanneer dat mogelijk was. Zij zouden mij helpen om aan de universiteit voor dokter te studeren. Ik was toen 21, dus was dat nog goed mogelijk. Zij boden aan om alle kosten te dragen. Ik was verstomd en viel bijna van mijn stoel……! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.