OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE DINGEN. (3)

“De hemelenvertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.” Psalm19:2. Hebt u ooit in een geopende klok of in een van die moderne horlogesgekeken? Hoe mooi en complex alles is? En als al die kleine deeltjes niet precies op hun plaats zitten dan werkt het ding niet. Zo is het ook met ons heelal en de aarde. Er zijn 122 constanten, dingen die niet veranderen, die standvastig, voortdurend, vast, aanhoudend, enz. zijn. (“I don’t have enough faith to be an atheist,” page 106). Het is niet mogelijk die allemaal in dit korte artikel te beschrijven, ik kom hier later nog wel op terug. Laat me gewoon enkelen vernoemen die met onze planeet te doen hebben.

De aarde is PRECIES de juiste grootte. We zijn ons bewust van de gevolgen van gereduceerde of toegenomen zwaartekracht op andere planeten in ons zonnestelsel. Er is of teveel of te weinig. De aarde is precies de juiste grootte voor zijn bewoners. Dat zorgt er voor dat water in een vloeibare staat blijft. Minder zwaartekracht en het water zou verloren gaan in de ruimte door de grotere verdamping van koudwater veroorzaakt door lagere atmosferische druk.

De aarde draait met PRECIES de juiste snelheid, hetgeen ideaal is voor het voortbrengen van dag en nacht. Langere dagen zouden een groter opwarm effect hebben en, omgekeerd zorgen voor koudere nachten. Een snellere spin zou voortdurend gewelddadige weersomstandigheden veroorzaken.

Let op dat onze aarde PRECIES de juiste baan heeft. Het varieert slechts in geringe mate van de zon, waardoor relatief kleine temperatuurvariaties optreden. Een meer elliptische baan (zoals sommige andere planeten hebben) zou verwoestend zijn voor het leven op aarde.

De aarde heeft PRECIES de perfecte afstand tot de zon. Als het 10 procent dichter bij de zon was, zou de aarde oven-achtige temperaturen hebben, en 10 procent verder weg zou ijzige woestijnen produceren. Ook zouden de oceanen respectievelijk zwellen of bevriezen, en er dus geen leven zou kunnen zijn zoals we het nu kennen.

En tenslotte, de PRECIES juiste constructie van de aarde biedt een enorme voorraad hulpbronnen, zoals hout, metalen, dieren, planten en een groot aantal andere die nuttig zijn voor de mensheid. Bovendien heeft de aarde de juiste omstandigheden om de vorming en het onderhoud van de ozonlaag in de atmosfeer mogelijk te maken om ons te beschermen. Het heeft een magnetisch veld dat schadelijke straling van de zon afleidt. Het magnetische veld helpt ook de navigatie voor mens en dier. Onze atmosfeer bestaat uit precies de juiste gassen, in tegenstelling tot sommige van de schadelijke combinaties die we elders in ons zonnestelsel vinden. Met andere woorden, alles is PRECIES juist, is dat niet absoluut geweldig? Doet dat je hart niet warm worden?

(Bates, Gary. Alien Intrusion (p. 113-114). Creation BookPublishers. Kindle Edition.)

Wat betekent dit dat alles PRECIES juist is? Tot welke conclusie komen we? Het is zo ontworpen. En elk ontwerp heeft een ontwerper. Het universum en de aarde hebben een zeer complex ontwerp. Daarom heeft het universum een Ontwerper. Zoals Antony Flew, ‘s werelds meest beruchte atheïst heeft gezegd, “We moeten gaan waarheen het bewijs ons leidt, ER IS EEN GOD.”

3 thoughts on “OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

  1. Maria Segers

    Interessant geschreven stuk! Niets is er toevallig! Ja, wij hebben een Wonderbaarlijke Ontwerper, die alles heeft geschapen voor een bepaald doel…net zoals een horloge om “de tijd” aan te geven!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.