MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

image Malawi boy.png

AMAZING THINGS. (2)

The testimony of a boy in Malawi, one of the poorest countries in Africa, proving the power of the Gospel of Christ.

This is a boy named Foster, aged 14, who gave some very interesting comments when I (John, of the Good Hope team) was asking how our lessons helped him (we had gone to his village a few months ago to do all our programs there). Instead of just telling me how he loved the Forgiving Father lesson, he spoke about how his parents have been affected with the lessons and he said “Since my parents came to your programs, my father has stopped beating my mom and I have never seen him drinking again. He would always come home late and they would argue all night and it always ended up with my mom crying after being beaten up by him. I was always scared of what was happening in our family and I thought there was no hope for us and that we would always be like that. But luckily, I saw that they both came to the lessons here and since that day I knew that something definitely changed. My father now works hard to pay for school fees for us and provide us with all our needs at home. I do not know what they were taught in those lessons, but I assure you, it was life-changing. We now live a happy life that I always dreamt of. I am so thankful to God for sending the Good Hope team here to deliver the wonderful news. Even myself, I learned so much about the forgiving father lesson and I understand what that story is all about. I am happy to know that God loves us and cares for us all. Thank God for this ministry.”

How amazing and beautiful.

Yes, the apostle Paul was right when he wrote to the Romans that he was not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God to salvation for everyone who believes. The gospel of our Lord Jesus Christ is not just a nice story, it is a message, the only message on earth, with power, the power to change the selfish heart of man. For more, see http://goodhopeministry.com/

 

 

Overpeinzingen van een oudere man.

Standard

image Malawi boy.png

VERBAZINGWEKKENDE DINGEN. (2)

Het getuigenis van een jongen in Malawi, één van de armste landen in Afrika. Het toont de kracht van het evangelie van Christus.

Foster is een 14-jarige jongen die enkele heel interessante opmerkingen maakte toen ik (John, van het Good Hope Team) hem vroeg hoe de lessen hem geholpen hadden (we waren enkele maanden geleden naar zijn dorp gegaan om al onze programma’s te doen). In plaats van mij te vertellen hoeveel hij hield van de ‘Forgiving Father’ les, vertelde hij hoe zijn ouders getroffen waren door de lessen en hij zei, “Sinds mijn ouders naar uw programma’s kwamen, is mijn vader gestopt met mijn moeder in elkaar te slaan en ik heb hem nooit meer zien drinken. Hij kwam altijd laat thuis en dan begonnen ze te argumenteren de gehele nacht door en het eindigde altijd met mijn huilende moeder die door mijn vader in elkaar geslagen was. Ik was altijd bang voor wat er gebeurde in ons gezin en ik meende dat er voor ons geen hoop was en dat het altijd zo zou blijven. Maar gelukkig zag ik dat ze beiden naar de lessen gingen en sinds die dag wist ik dat er iets definitiefs veranderde. Mijn vader werkt nu hard om voor onze school te betalen en te voorzien in al onze noden bij ons thuis. Ik weet niet wat hen onderwezen werd in die lessen, maar ik kan u verzekeren, het was levensveranderend. We hebben nu een gelukkig leven waar ik altijd van gedroomd had. Ik ben God zo dankbaar dat Hij het Good Hope Team hier gezonden heeft om ons dat wonderlijke nieuws te brengen. Ikzelf ook, ik heb zoveel geleerd over de vergevende Vader lessen en ik begrijp nu waar dat verhaal over gaat. Ik ben zo blij te weten dat God ons liefheeft en voor ons zorgt. Ik dank God voor deze Zending.”
Hoe wonderlijk en mooi. Ja, de apostel Paulus had gelijk toen hij aan de Romeinen schreef dat hij zich niet schaamde voor het evangelie, omdat het een kracht Gods is voor eenieder die gelooft. Het evangelie van onze Here Jezus is niet maar zo een mooi verhaal, het is een boodschap met kracht, kracht om het egoïstische menselijke hart te veranderen. Voor meer, zie http://goodhopeministry.com/