OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN. (Inleiding)

Standard

God omslag.Het is al meer dan twee jaar geleden dat ik de laatste episode, nummer 200 van mijn “Overpeinzingen” heb geschreven. Deze zijn, zoals velen van u wel zullen weten in boekvorm uitgebracht onder de titel, “De God Die echt is.” Het is nog te verkrijgen bij Dany Decrock, danydecrock9@gmail.com, of bij Bol.com.

Ik wil graag weer gaan schrijven. Ik las onlangs in Psalm 105:1-2, “Loof de Heer, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen.” En in Psalm 111:2, “Groot zijn de werken des Heeren, na te speuren door allen die er behagen in hebben.” Ik wil heel graag zijn daden bekend maken en gewagen van al zijn wonderen. Gods wonderen (werken) worden zo’n 40 maal vernoemd in de Psalmen en we dienen daaraan herinnerd te worden. Op de Pinksterdag reageerden de mensen, “Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.” Ik wil graag over die “grote daden Gods”, die wonderbaarlijke dingen schrijven. Ik wil dingen aanhalen uit de natuur, de christelijke ervaring, de wetenschap, de Bijbel, enz. en ik hoop dat die dingen uw hart zullen ontroeren en warm maken. Als u interessante dingen hebt, bezorg ze mij aub. Ik weet niet hoe dikwijls ik zal iets kunnen posten, dat hang teen beetje van mijn gezondheidstoestand af. Ik hoop spoedig de eerste te plaatsen. Gods zegen toegewenst.