OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN. (Inleiding)

Standard

God omslag.Het is al meer dan twee jaar geleden dat ik de laatste episode, nummer 200 van mijn “Overpeinzingen” heb geschreven. Deze zijn, zoals velen van u wel zullen weten in boekvorm uitgebracht onder de titel, “De God Die echt is.” Het is nog te verkrijgen bij Dany Decrock, danydecrock9@gmail.com, of bij Bol.com.

Ik wil graag weer gaan schrijven. Ik las onlangs in Psalm 105:1-2, “Loof de Heer, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen.” En in Psalm 111:2, “Groot zijn de werken des Heeren, na te speuren door allen die er behagen in hebben.” Ik wil heel graag zijn daden bekend maken en gewagen van al zijn wonderen. Gods wonderen (werken) worden zo’n 40 maal vernoemd in de Psalmen en we dienen daaraan herinnerd te worden. Op de Pinksterdag reageerden de mensen, “Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.” Ik wil graag over die “grote daden Gods”, die wonderbaarlijke dingen schrijven. Ik wil dingen aanhalen uit de natuur, de christelijke ervaring, de wetenschap, de Bijbel, enz. en ik hoop dat die dingen uw hart zullen ontroeren en warm maken. Als u interessante dingen hebt, bezorg ze mij aub. Ik weet niet hoe dikwijls ik zal iets kunnen posten, dat hang teen beetje van mijn gezondheidstoestand af. Ik hoop spoedig de eerste te plaatsen. Gods zegen toegewenst.

 

3 thoughts on “OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN. (Inleiding)

 1. marth van de ven

  Dag broeder,

  Fijn dat je nog plannen maakt,teken dat er nog vuur in de pot zit😀
  Er is meer dan 40 jaar geleden met veel enthousiasme verkondigd dat de wederkomst zeer nabij,ja voor de deur stond.Martin Leusink was erg verbaasd,verbouwereerd dat wij in 1976 een
  huis lieten bouwen in Beerse,want de wederkomst stond voor de deur….ondertussen wonen we ook alweer 28 jaar in Tielen.
  Zo ziet men maar dat Gods kalender anders en ondoorgrondelijk is,het doet trouwens niets af aan mijn vertrouwen en verwachting in en op Hem.
  Iets voor in je nieuwe boek misschien gaat over informatie,men kan er elke ,,geleerde”mee voor een gigantisch probleem zetten.
  Het gaat over het feit dat geen enkele computer of gegevensdrager iets kan doen zonder dat iemand daarvoor een programma geschreven of info ingebracht heeft.
  Het menseliijk lichaam zit vol met verbazingwekkend veel cellen welke allemaal hun eigen taak vervullen volgens de informatie welke ze dragen…..wie heeft die daarin gestopt?
  Volgens de evolutietheorie is alles begonnen met het eencellig wezentje,als dat drommelse ding niet wist dat er iets te zien was waarom zou het dan een oog ontwikkelen.
  Als het zo eenvoudig was moest er al lang spontaan een antenne uit onze schedel tevoorschijn komen om alle radio en digitale signalen op te pikken zodat we niet meer met allerhande toestellen moeten rondzeulen.
  Zo Richard,dit was een overpeinzing van een bijna oudere man.
  Nog veel zegen wens ik je toe samen met je vrouwtje.
  Het was een voorrecht jullie te mogen kennen.
  De Here Here drage jullie tot in de eeuwigheid.
  Groeten Edgard.

  Verstuurd vanaf mijn iPad

 2. Maria Segers

  Ik zie er naar uit! Het is fijn te horen dat je nog steeds wil schrijven! We (Roger en ik) zijn blij dat we U mochten leren kennen en dat we samen met jou ook veel hebben mogen beleven en ervaren. Hetgeen mij het meest heeft bemoedigd van al die belevenissen is het feit dat we steeds vooraleer we een huis binnengingen om mensen over de blijde boodschap te spreken dat we “vooraf” steeds in gebed gingen…soms in de auto of ook soms in ons huis.
  Het begin dat we hebben meegemaakt in “Beerse” zullen we nooit vergeten. Heel speciaal hoe we een team konden vormen met sommigen die pas tot geloof waren gekomen! Nu na zo’n 45 jaar zit er bij mij nog altijd het vuur in. Het is waar dat de Heilige Geest ons nooit zal verlaten eens we de Heiland als Heer en Meester van ons leven hebben aanvaard. De liefde van onze Heer Jezus is zo intens mooi en het heeft heel mijn levensinvulling totaal veranderd. U bent één van die mensen die mij als het ware tot Hem heeft getrokken met koorden van liefde..uw prediking over de piloot die neerstortte doordat hij op zijn gevoel had vertrouwd i.p.v. het instrumentenbord en zo de vgl. kwam met de bijbel en daarna nog over Johannes 3 vers 16 . Ik heb me zo’n beetje gevoeld zoals de verlamde man die door het dak met vier mensen werd neergelaten tot vlak voor de voeten van Jezus…zo hebben ook sommigen, waaronder mijn man en een collega van hem mij neergezet tot voor Zijn voeten en toen mocht ik Zijn kind worden en Hem volgen.
  Ik schrijf zelf nog steeds graag over Hem op mijn blog:” Wegwijzers van Maria”…waar je ook veel gedichten kunt terugvinden over de natuur, troost en liefde waar mensen behoefte aan hebben.

  Groetjes van Maria en Roger
  Veel succes met uw schrijven en gezondheid
  (Henk Gelling heeft de groetjes van jou en Marina overgebracht!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.