MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (4)

About 2000 years ago there stood a Man in Jerusalem and He said something like this, “If you acknowledge your sinfulness and believe on Me, God will give you His Holy Spirit and your life will change and never be the same again.” In 1960 I did what the Man had said and, lo and behold, I found that His words are true. I received God’s Holy Spirit and my life changed and has not been the same ever since. AMAZING. Not only that, but I started discovering that there were others around me who had had the same experience, and then, as I traveled, because of my work, all over Europe, Canada and parts of the US, I met many who had God’s Holy Spirit just like I. Then I heard from reliable sources that in South America there are millions upon millions of people like me. And from my two daughters and three granddaughters who have all been in Africa, I heard that there are millions and millions of such like people on that continent. And in the Middle East, there are many, yes, many people who have that same Spirit. Further east, in China, estimates are between 50 million and 100 million people who have had the same experience as I. AMAZING. And as time passed, I discovered there are people like me all over the world, in pretty well every country, from every culture, and from every age, and every level of intelligence, black people, white people, colored people, and you name it. And to my great surprise and delight, I found out that all these people had one common bond, God’s Holy Spirit and together formed the largest family and the greatest living organism on earth, and I am part of that. That has all come to pass because of what that Man said 2000 years ago. How does one explain that? AMAZING. Are you part of this family?

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

Verbazingwekkende dingen. (4)

Zo’n 2000 jaar geleden stond er een Man in Jeruzalem die ongeveer het volgende zei: “Als je je zondigheid toegeeft en in Mij gelooft, zal God je zijn Heilige Geest geven, hetgeen je leven zo zal veranderen dat je nooit meer dezelfde zult zijn.” In 1960 deed ik wat de Man gezegd had, en ja hoor, zijn woorden werden bewaarheid, ik ontving Gods Geest, mijn leven veranderde en ik ben nooit meer dezelfde geweest. VERBAZINGWEKKEND. Niet alleen dat, maar ik ontdekte dat er heel wat mensen om mij heen dezelfde ervaring hadden gehad. En daarna, toen ik, omwille van mijn werk, begon rond te reizen door heel wat landen in Europa, Canada en streken van de VS, ontmoette ik velen die ook Gods Geest hadden, net zoals ik. En toen hoorde ik uit betrouwbare bronnen dat er in Zuid-Amerika miljoenen en nog eens miljoenen van zulke mensen wonen. En van mijn twee dochters en drie kleindochters, die allemaal voor enige tijd in Afrika geweest zijn, hoorde ik dat er op dat continent miljoenen en miljoenen mensen met Gods Geest zijn. En ook in het Midden-Oosten, zelfs in Moslimlanden zijn er duizenden en nog eens duizenden mensen met dezelfde ervaring als ik. En nog verder naar het Oosten, bijvoorbeeld in China, de schattingen zijn dat er tussen de 50 en 100 miljoen mensen zijn die Gods Geest hebben ontvangen. Echt VERBAZINGWEKKEND. Ik ontdekte dat er overall in de wereld mensen zijn, in bijna ieder land, in iedere cultuur, van elke leeftijd, eenvoudige mensen en intelligente, zwarte mensen, blanken, gekleurde en noem maar op, die allemaal die ervaring hebben gehad. En tot mijn grote verbazing en verheuging merkte ik op dat er één gemeenschappelijke band bestaat, Gods Heilige Geest. Al die mensen tezamen vormen de grootste family en het voornaamste levende organisme op aarde, en ik maak daar deel van uit. En dat is allemaal gekomen door wat die Man zei ongeveer 2000 jaar geleden. Hoe verklaart u dat? ABSOLUUT VERBAZINGWEKKEND. Maakt u ook deel uit van deze grote familie?