OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.118

Standard

Nr.117 eindigde met: “Maar, tegen het eind van het jaar gebeurde er iets heel droevigs…….!” (Zie richardandmarina.net).

We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd, de duivel, Satan is reëel. Hij is niet, zoals sommigen hem voorstellen, iemand met horens en hoeven. We begrijpen vanuit de Bijbel dat hij eens de belangrijkste en mooiste engel in de hemel was, zie Ez.28:1-19, gepersonifieerd als de koning van Tyrus. Maar hij rebelleerde tegen God en werd uit de hemel verdreven en voert sinds dat ogenblik oorlog met God en tracht Gods werk te vernietigen. Hij viel Adam en Eva aan in de Hof van Eden. Jezus was nog maar juist geboren en Satan zocht koning Herodus te gebruiken om Hem te vernietigen. Nadat Jezus gedoopt was werd Hij door de Geest naar de woestijn geleid en werd daar door de duivel aangevallen. Toen de Heilige Geest kwam met Pinksteren en de Gemeente geboren werd, wakkerde hij oppositie en vervolging aan. Dus moeten we niet verrast zijn wanneer hij ook ons aanvalt als we werkelijk kinderen van God zijn, en zelfs meer nog, wanneer we Gods werk zoeken te doen. Hij zal dikwijls eerst de boodschap aanvallen, en als dat niet werkt, zal hij de boodschapper onder vuur nemen.

Dit is wat er gebeurde met onze medewerker in Antwerpen. Hij kreeg persoonlijke en familiale problemen, die zo ernstig werden dat hij in 1976 met het werk van de Heer moest stoppen en uiteindelijk terugkeren naar Canada. De jonge christenen waren gechoqueerd, hoe kon zoiets gebeuren met iemand die zo door de Heer gebruikt was? We hoeven maar naar de Schrift te gaan om te zien hoe dat sommige heel bekende mensen persoonlijke en familiale problemen hadden. Denk maar aan Abraham, Jacob en vooral koning David, die door God zelf een “man naar mijn hart” genoemd wordt. Zij waren geestelijke reuzen en tegelijkertijd broze mensen, en de vijand van onze zielen viel hen aan in hun zwakte en trachtte hen ter neer te brengen.

Ik kwam samen met de christenen in Antwerpen en gaf hen toelichting. Ik bracht ook tijd door met de leiders en heel wonderlijk, ook al vertrokken er een paar mensen, de gemeente ging door en doet dat nog steeds, ook al zijn er “ups en downs” geweest, zoals overal.

Toen kregen we bezoek…….! (Ga naar Overpeinzingen).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.