MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.120

Standard

Nr.119 ended with: “One night I took them to one of my home Bible studies, but as we entered the living room I was a bit shocked ……..!” (See richardandmarina.net).

You see, that fairly small room was not only filled with about 25 people, but it was also full of smoke and the table was cluttered with beer bottles and glasses, some of which were still half full. I thought, oh dear, what are my elders going to think of this? Forty years ago in Canada, smoking and alcohol were taboo in most evangelical circles, just as in other cultures there are other taboos. We had a Russian preacher visiting Belgium some years ago and he was quite upset that women wore slacks to church meetings.

Some years ago I heard the following story. Members of an evangelical church in Germany had heard about the behavior of Christian women in America, that they were wearing mini-skirts, using lipstick and ear rings, etc. They were quite upset about this and decided to send a delegation to America to investigate, because this was pretty serious. And sure enough, when they came back they called the church together and affirmed what they had heard; in fact it was even worse. They all became so sad that many started crying; even some of the men, and as they did, their tears ran down their cigars into their beer glasses! 🙂 Different cultures, different customs, different convictions, right?

We had a wonderful evening as I taught the Word of God, followed by a time of questions and answers. Then we had a brief time of prayer, which we did in some home studies. It was wonderful to hear these new believers, baby Christians pray, just short sentences thanking the Lord for the Bible, for Jesus or for their salvation. After more coffee and discussion, we left the house and got into my car. As we were driving along I started asking the elders what they thought of the meeting. They were just delighted and happy with what they had seen and heard. Then again, very carefully, I asked, “but what about the beer glasses and the smoke…………?” (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.120

Standard

Nr.119 eindigde met: “Op een avond nam ik hen mee naar een Bijbelstudie bij iemand aan huis, maar toen we daar binnengingen kreeg ik een schok…….!” (Zie richardandmarina.net).

Ziet u, de niet al te grote woonkamer zat niet alleen vol met ongeveer 25 mensen, maar het was ook vol rook en de tafel stond vol bierflesjes en glazen, waarvan sommigen nog half vol waren. Ik dacht, o menslief, wat gaan mijn oudsten hiervan denken? Veertig jaar geleden waren roken en alcohol echte taboes in evangelische kringen in Canada, net zoals er taboes zijn in andere culturen. We hadden eens een Russische predikant op bezoek in België en hij was nog al van streek over het feite dat vrouwen pantalons droegen naar kerkelijke samenkomsten.

Enige jaren geleden hoorde ik het volgende verhaal. Leden van een evangelische gemeente in Duitsland hadden iets gehoord over het gedrag van Christelijke vrouwen in Amerika die minirokjes droegen, en oorringen en lipstick gebruikten, enz. Ze waren er zo van streek van dat ze besloten een delegatie naar Amerika te sturen om eens na te gaan of dit werkelijk zo was, want het was voor hen nogal ernstig. En ja hoor, toen ze terug waren riepen ze de gemeente bijeen en bevestigden wat zij gehoord hadden, het was zelfs nog erger. Iedereen werd zo bedroefd dat velen begonnen te wenen, zelfs enkele mannen, en terwijl die dat deden, rolden hun tranen langs hun sigaren in hun bierglazen! 🙂 Verschillende culturen, verschillende gewoonten, verschil van overtuigingen, juist?

Wij hadden een fantastische avond, ik onderwees Gods woord, gevolgd door een tijd van vragen en antwoorden. Daarna hadden we een korte tijd van gebed, zoals we dat in sommige studies deden. Het was echt geweldig om deze jonge gelovigen, baby’s in Christus, met enkele zinnen de Heer te horen danken voor de Bijbel, voor Jezus of voor hun verlossing. Na nog wat koffie en discussie, vertrokken wij. Gedurende onze autorit begon ik de oudsten te vragen hoe ze de avond gevonden hadden. Zij waren opgetogen en heel blij met wat ze gezien en gehoord hadden. Toen vroeg ik hen heel voorzichtig, “maar wat vond u van de bierglazen en de rook………….? (Ga naar Overpeinzingen).