OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.95

Standard

Nr.94 eindigde met: “We hielden een tijd van gebed en toen merkte iemand op dat de oude Molen in Beerse, tamelijk dicht bij het centrum te huur was. Een oude vervallen Molen als kerkgebouw………?

Een nieuwe gemeente/kerk in Beerse? Ik had het al enige tijd op mijn hart; vergeet niet dat wij geloofden dat de Heer ons naar België geleid had om gemeenten/kerken te stichten, niet zozeer gebouwen, ook al werden die noodzakelijk, maar vergaderingen van echte wedergeboren christenen. De woorden van Jezus in Mattheüs 16:18b waren voortdurend in mijn gedachten, “Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” Mijn aanhoudend gebed was, “Heer, bouw Uw gemeente.” Ik was er zeker van dat dit het doel was van ons verblijf in dit land. Ik was ook overtuigd dat het stichten van gemeenten de beste en snelste manier was om de wereld te evangeliseren, zie de apostel Paulus’ bediening, en ook om de wereld te veranderen, omdat christenen het zout der aarde en het licht van de wereld zijn, Matt.5:13-14, en opgebouwd worden in plaatselijke gemeenten. En daarom was mijn hart zo ontroerd toen mensen in en om Beerse tot de Heer kwamen. En door deze christenen kwam ik in contact met mensen verder oostwaarts in de provincie Limburg, maar dat is voor later.

Enkelen van ons gingen met de eigenaar van de molen spreken. Hij gaf ons de sleutel zodat we het konden gaan bezichtigen. De wieken waren er af, maar de grote ronde toren stond er nog. Er waren verscheiden verdiepingen, gelijkvloers een grote ronde kamer en ook een tamelijk grote “zaal” waarin wel zo’n 200 mensen zouden kunnen zitten. Er was ook een woonplaats aan verbonden, een huis met twee slaapkamers. De hele constructie was in slechte conditie en er zou veel werk gedaan moeten worden, maar we zagen dat er grote mogelijkheden waren. We bekeken de plaats enkele malen en na veel gebed besloten om het te huren. De volgende maandagmorgen reed ik van Antwerpen naar de huisbaas om het contract te tekenen en de sleutel te ontvangen. Toen naar de molen met een gevoel van opwinding dat dit gebouw nu van ons was. Met een blij hart stapte ik de molen binnen en stond toen verschrikkelijk geschrokken stil…….! (Ga naar Overpeinzingen).

 

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.95

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.