OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.93

Standard

Nr.92 eindigde met: “En hoe staat het met u, heeft er al een revolutie in uw hart plaats gevonden?” (Zie richardandmarina.net).

Behalve de gemeente in Antwerpen hadden we nu ook twee Bijbelstudies, één in Beerse en de andere in een plaatsje ongeveer 8 km verder. Het was echt wonderlijk meer en meer mensen tot de Heer te zien komen, voornamelijk familieleden en vrienden van de mensen in de tweede studie. En dat, terwijl wij geen echte “evangelisatie” deden, zoals dat gewoonlijk gedaan wordt. We gingen niet langs de deuren, hielden geen tentsamenkomsten of campagnes, behalve enkele filmavonden. Hoe kwamen de mensen dan? Door degenen die de Heer hadden leren kennen. Laat me het zo zeggen, de levens van de mensen die werkelijk bekeerd werden, veranderden op zulke wijze dat het de aandacht van anderen trok. Het krachtigste getuigenis op aarde is het veranderde leven van een waarlijk bekeerde mens, iemand die zich volledig aan de Heer heeft overgegeven en vervuld is met Gods Geest en vreugde.

Hoe kan dit gebeuren? Door de kracht van het Woord van God en de Geest van God, die werkt in antwoord op gebed. Mijn vrouw en ik hadden al jaren gebeden en ik had ook vele, vele uren met een vriend doorgebracht in gebed. Daarbij hadden wij een fantastische thuisgemeente in Canada met veel biddende mensen. We waren ook door een groot gedeelte van Canada gereisd, overal gemeenten bezoekende om christenen op te roepen tot gebed voor onze toekomstige bediening in Europa. Eenmaal in België, begon ik Gods Woord te prediken en ontdekte ik opnieuw de kracht van dat Woord, niet alleen in samenkomsten maar ook in persoonlijke gesprekken met mensen. Ik herinner me dat ik een katholieke vrouw bezocht en haar vroeg of ze de Bijbel las. Ze antwoordde dat ze dat niet deed maar dat ze wel heel veel bad. Ik toonde haar Spreuken 28:9, “Wie zijn oor afwendt van het horen (lezen) der wet (Gods woord), diens gebed zelfs is een gruwel.” Ik zei heel stilletjes tegen haar, “Als u Gods woord niet leest om naar Hem te luisteren, zal Hij ook niet naar u luisteren, in feite walgt Hij van uw gebed.” Ik zag hoe ze wit werd in haar gezicht doordat de Heilige Geest haar in het hart trof………! (Ga naar Overpeinzingen).

3 thoughts on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.93

  1. Milazzo Cosetta

    Ik weet ik reageert telkens ik jullie overpeinzingen leest maar het mag mij zo blij om te zien hoe God werkt toen en nu nog, ongelofelijk, wonderbaar, geprezen zij Zijn grote Naam Amen! 😉 het doet goed echt waar!

  2. Hallo Milazzo, bedankt voor je reactie, en ja, geprezen zij de Heer, Hij is wonderbaarlijk en werkt op wonderlijke wijzen. Ik ben zo dankbaar Hem te mogen kennen en dienen. Veel zegen toegewenst.

  3. Hilde demonie ...

    Oh Richard, jouw antwoord is zo heerlijk eerlijk in dat ene moment … thanks dat je er altijd bent … blijf nog vele jaren bij ons … Love You … dromer XXX

    “Ik herinner me dat ik een katholieke vrouw bezocht en haar vroeg of ze de Bijbel las. Ze antwoordde dat ze dat niet deed maar dat ze wel heel veel bad. Ik toonde haar Spreuken 28:9, “Wie zijn oor afwendt van het horen (lezen) der wet (Gods woord), diens gebed zelfs is een gruwel.” Ik zei heel stilletjes tegen haar, “Als u Gods woord niet leest om naar Hem te luisteren, zal Hij ook niet naar u luisteren, in feite walgt Hij van uw gebed.” Ik zag hoe ze wit werd in haar gezicht doordat de Heilige Geest haar in het hart trof………! “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.