OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.74

Standard

Nr.73 eindigde met: “Soms gingen we wel door tot na middernacht. Maar uiteindelijk kwam dan ook de vraag, “Wie of wat bent u eigenlijk……?” (Zie richardandmarina.net).

De conversatie ging dikwijls als volgt, men vroeg mij, “Bent u Rooms Katholiek?” “Nee.” “Bent u Protestant?” “Nee, niet met wat u bedoelt als Protestant.” “Bent u Jehova Getuige?” “Nee.” “Wat bent u dan?” “Ik ben gewoon christen, in zekere zin behoor ik tot de oorspronkelijke katholieke (universele) kerk van Christus. U weet heel goed dat uw kerk veel veranderd is de laatste jaren, maar ook door de eeuwen heen is ze veranderd en het is nu heel moeilijk om te weten wat en wie te geloven, daar ook uw eigen priesters elkaar tegenspreken. De een zegt dat er een vagevuur is, een ander spreekt dat tegen. De een zegt dat de Paus onfeilbaar is, terwijl een ander beweert dat de Paus een mens is gelijk elk ander. Dat maakt het toch wel moeilijk om te weten wat te geloven. Dus ben ik iemand die zegt, laten we terug gaan naar de eerste kerk die door de apostelen gesticht werd en die we terugvinden in de Bijbel.”

“Waarom bent u naar België gekomen?” “Ik geloof dat God me hier gezonden heeft.” “Wat komt u hier doen?” “Mijn enig doel is iedere Vlaming een Bijbel te bezorgen en iedere Vlaming aan het lezen te zetten. Ik wil heel graag de Bijbel, Gods woord met u bestuderen om te zien wat het ons leert. Ik vraag u niet om te geloven wat ik zeg, maar wat Gods woord zegt.” “Wie onderhoudt u financieel?” “Gezien wij geloven dat God ons hier gebracht heeft om mensen Zijn woord te leren, geloven we ook dat Hij voor ons zorgen zal. Onze thuisgemeente in Canada voorziet in ongeveer 1/3 van ons inkomen, de rest komt van vrienden en andere gemeenten, maar we weten nooit hoeveel en van wie het gaat komen. Het is echt wonderlijk te ervaren hoe God voorziet in onze noden.” Mijn vrouw en ik leven nu al 52 jaar “uit de hand van God” en we zijn nooit tekort gekomen. De Heer geeft ons niet altijd naar onze wensen, maar wel naar onze noden, het is echt wonderlijk! Hoe kan iemand nog beweren dat God niet echt is…….?! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.