OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.71

Standard

Nr.70 eindigde met: “Maar ik had dan ook drie dingen tegen….!” (Zie richardandmarina.net)

Wat ik nu schrijf is eigenlijk iets persoonlijks, maar ik wil het toch met u delen om u een idee te geven waarom ik zo ontmoedigd was op het vliegtuig terug van Noord Ierland waar ik zulk een gezegende tijd had gehad. Ziet ge, ik had drie dingen tegen,

Het eerste was het feit dat ik Nederlander was, of, zoals ze in België zeggen, “nen Hollander.” En er bestaat niet al teveel liefde tussen Belgen en Nederlanders. Veel grappen in Nederland gaan over de Belgen en de meesten in België over de Nederlanders. Ik heb het moeilijk de verleiding te weerstaan u er enkele te vertellen, ha! Ik was me er altijd zeer van bewust dat ik Nederlander was, zo gauw ik begon te spreken keken mensen naar mij omdat ze het accent herkenden. Dikwijls had ik mijn Canadese paspoort bij en als men dan vroeg waar ik vandaan kwam, zei ik, uit Canada. “U spreekt goed Nederlands” werd er dan gezegd, waarop ik dan antwoordde met, “Ja, dank u.” En dan kwam natuurlijk de vraag of ik misschien in Nederland gewoond had. En dan moest ik wel de waarheid vertellen, “Ik ben in Nederland geboren, maar echt waar, ik had daar niets mee te doen.” Dat deed het ijs smelten en ze lachten dan. Niettemin heb ik altijd dat gevoel van een Hollander te zijn bijgehouden, maar als mensen christen werden, bekeken ze me wel anders en dat was fijn!

In de tweede plaats had ik nog nooit in Canada met Katholieke mensen gewerkt. En omdat België meer dan 90% Katholiek was, vroeg ik me af waarom de Heer mij daar gebracht had. Ik wist heel weinig over het Katholieke geloof, maar ik heb heel snel bijgeleerd!

In de derde plaats, vond ik het moeilijk om met mensen persoonlijk te spreken. Ik ben een prediker, hoe groter de groep luisteraars, hoe beter het gaat, maar doe me met één persoon spreken en ik weet bijna niet wat ik zeggen moet. De Bijbel spreekt van de gave van evangelisatie, welke mijn vrouw en ik allebei hebben, maar terwijl ik de blijde boodschap aan een groep verkondig, legt zij het uit aan één persoon. Mijn medewerker Herb had ook die gave, zoals mijn vrouw en daarom maakten wij zo’n goed team. Maar in België spreken voor een grote groep…….?! (Ga naar Overpeinzingen)

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.71

Standard

Nr.70 ended with: “You see, I had three things against me……!” (See richardandmarina.net)

This is actually something personal but I want to share it with you to give you an idea of why I was feeling so discouraged on the way home from Northern Ireland where I had such a wonderful time. You see, I had three things against me,

One, I was a Dutchman, “nen Hollander”, they say in Belgium. And the Belgians and Hollanders are not really in love with each other. Most jokes in Holland are about the Belgians and most in Belgium about the Dutch. I am having a hard time withstanding the temptation to tell you some, ha! So I always felt self conscious about being Dutch. Often I carried my Canadian passport with me and when people asked me where I was from, as they could hear on my accent that I was not from Belgium, I would tell them, that I came from Canada. Their reply would usually be, “You speak good Dutch”, to which I would reply, “Well yes, thank you.” But then the question would come “Have you maybe lived in Holland?” And then I would have to come out with the truth, “I was born in Holland, but I had nothing to do with that.” That would sort of break the ice and they would smile. However, I never got over the feeling of being a stranger there, except when people became Christians, then it changed.

Secondly, I had never worked with Roman Catholics in Canada and Belgium was more than 90% Catholic, why the Lord sent me there, only heaven knows. I knew very little about the Catholic faith and what they believed, but I learned pretty fast.

In the third place, I had never done personal work, I am a preacher, the larger the group, the better it goes, but give me one person and I hardly know what to say. The Bible talks about the gift of evangelism and both my wife and I have that gift, but while I present the Good News to groups, she does it on a one to one basis. My co-worker Herb was also that way and that’s why we teamed up so good. But talk about preaching to large groups in Belgium……….?! (Go to Musings)