OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.73

Standard

Nr.72 eindigde met: “Maria had dus minstens 7 kinderen. Het was heel interessant de uitdrukking op hun gezicht te zien! De volgende vraag die ik stelde ging over…. de Paus…..! (Zie Overpeinzingen).

Ik zei het zo, “Wist u dat Petrus, volgens uw kerk de eerste Paus, getrouwd was?” Opnieuw de reactie, “Waar staat dat?” Ik toonde hen dan Marcus 1:29-31, waar vermeld wordt dat Jezus Petrus’ schoonmoeder genas. En als men een schoonmoeder heeft….?! U had de uitdrukking op hun gezicht moeten zien! De Paus getrouwd? Bij sommigen hun mond viel open en ze wisten niet wat te zeggen, ze waren verbijsterd. Vergeet niet dat deze mensen zoiets nog nooit gehoord hadden. Heel dikwijls was hun reactie, “Wat staat er nog meer in de Bijbel?” Wow, dat zijn zoete woorden in de oren van een evangelist en Bijbelleraar! Ik vroeg hen dan of ik de volgende week bij hen thuis zou mogen komen om hen dingen in de Bijbel te tonen. Ik moedigde hen ook aan om familieleden en vrienden die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn uit te nodigen.

Als ik de week er op bij hen kwam zaten er soms 8 mensen, soms ook wel 25. Ik gaf hen allemaal een Bijbel en begon dan in het evangelie van Marcus. Ik sprak dan voor één of anderhalf uur, waarna we nog koffie kregen en vroeg hen dan of ze vragen hadden, en die hadden ze, in feite, heel wat. Bijvoorbeeld, “Wat zegt de Bijbel over het vagevuur?” Of, “Zegt de Bijbel echt dat Maria veel kinderen had?” Sommigen hadden het daar heel moeilijk mee. Ik toonde hen dan opnieuw Marcus 6 waar het spreekt over Jezus’ broers en zusters. Sommigen argumenteerden dat dit zijn neven en nichten waren. Dus toonde ik hen Matth.1:25, waar staat dat Jozef geen gemeenschap met Maria had voordat zij een zoon gebaard, wat impliceert dat hij daarna wel gemeenschap met haar had, waardoor er broertjes en zusjes geboren werden. Psalm 69:9 zegt, “Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder.” Zie ook vers 10 en Joh.2:17, deze verzen slaan op Christus.

Soms gingen we wel door tot na middernacht. Maar uiteindelijk kwam dan ook de vraag, “Wie of wat bent u eigenlijk……? (Ga naar Overpeinzingen).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.