OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.72

Standard

Nr.71 eindigde met: “ Maar in België spreken voor een grote groep…….?! (Zie Overpeinzingen)

Er waren geen grote groepen om voor te spreken, geen honderd mensen, in het begin zelfs geen tien. Kunt u begrijpen dat ik het moeilijk had het eerste jaar?
Maar eerst wil ik iets ophelderen. In episode 70 schreef ik, “ik vroeg de Heer waarom Hij mij in hemelsnaam naar België gebracht had, het was daar zo moeilijk. Ik was niet de juiste persoon voor zo’n land en zulke mensen.” Twee mensen vroegen mij, “Zijn wij dan zulke verschrikkelijke mensen?” Maar dat was niet wat ik bedoelde, natuurlijk niet; iedere nationaliteit heeft zijn positieve en negatieve kanten. Wat ik bedoelde met “zulke” mensen was het feit dat ze katholiek waren en ik had nog nooit echt met zulke mensen gewerkt. Ik hoop dat dit iets recht zet. Wij zijn echt van de Belgen gaan houden, en vooral natuurlijk, onze broeders en zuster in de Heer, en we missen hen geweldig!

Omdat er dus geen groepen waren om voor te spreken moest het van één tot één gaan, hetgeen moeilijk was voor mij, maar ik heb bijgeleerd, alhoewel het nooit gemakkelijk geworden is. Tegelijkertijd begon onze kleine gemeente te groeien en onze woonkamer begon voller te worden, vooral voordat de kinderen naar de slaapkamers gingen voor zondagsschool. Operatie Mobilisatie was actief in België en hield openlucht samenkomsten. Zij gaven ons de namen van enkele mensen die wat interesse schenen te tonen. Wij bezochten deze mensen, maar hoe hen geïnteresseerd te krijgen in een Boek dat ze nog nooit gezien hadden en waarvoor sommigen bang waren omdat hen verteld was dat het een protestants en gevaarlijk boek was? Maar mensen zijn nieuwsgierige wezens en dus volgden we Jezus’ voorbeeld en speelden in op hun nieuwsgierigheid. Ik stelde hen de vraag, wist u dat Jezus broers en zusters had? Gechoqueerd vroegen ze, “waar staat dat?” Ik toonde hen dan Marcus 6 waar het spreekt over Jezus’ vier broers, en zusters, in het meervoud. Maria had dus minstens 7 kinderen. Het was heel interessant de uitdrukking op hun gezicht te zien! De volgende vraag die ik stelde ging over…. de Paus…..! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.