OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.55

Standard

Nr.54 eindigde met: “Enkele mensen van Wallenstein Bible Chapel, een Open Broeder Vergadering, waren aanwezig. Natuurlijk wisten wij toen nog niet wat een belangrijke rol deze kerk zou hebben in onze toekomst…..!”

Toen onze tijd er op zat in Singhampton, zijn we met onze drie lieve dochters die 1½ , 3½ en 5 jaar waren naar een huis op een boerderij in Drayton verhuisd, omdat we Wallenstein Bible Chapel, van nu aan WBC genoemd, wilden leren kennen. We hadden een aantal van de leden en oudsten ontmoet op sommige van mijn evangelisatiesamenkomsten. Een van de oudsten was na een samenkomst naar mij toegekomen, had zijn vinger op mijn borst gedrukt en gezegd, “Jij bent een van ons”, waarmee hij bedoelde dat ik geloofde en leerde wat zij ook geloofden en leerden. Een van de eerste samenkomsten die wij bijwoonden in die kerk was een doopdienst op een zondagnamiddag. De plaats was overvol en mijn vrouw en ik en onze drie meisjes zaten op de laatste rij. Terwijl er een aantal liederen werden gezongen, kwamen twee oudsten naar mij toe en vertelden mij dat de spreker niet was komen opdagen, of ik prediken kon? Ik vroeg hen nog twee liederen te zingen terwijl ik in een kamertje van achteren de Heer om een boodschap zou vragen. En de Heer deed dat, ik predikte van Johannes 6 en de Heer stond mij echt bij, ik zal dat nooit vergeten. Natuurlijk kende iedereen ons nu.

Wij voelden ons echt welkom hier en geloofden dat dit de kerk of gemeente was waarvan wij deel dienden uit te maken. Kort daarop werden wij in de gemeenschap opgenomen, zoiets als lidmaatschap in andere kerken. Ik ging door met het houden van evangelisatiesamenkomsten. Marina hield een Vakantiebijbelschool in het gebouw van de United Church in Drayton. Gedurende drie weken van samenkomsten in Clinton, kwamen enkele mensen tot geloof, waaronder Beryl Gelling, de vrouw van Henk Gelling die iets later in een samenkomst in de VS de Heer aanvaardde. Kort daarna lieten zij zich dopen in een rivier, maar iemand anders moest prediken omdat ik mijn stem kwijt was.

Wij begonnen heel sterk Gods leiding te ervaren ivm ons toekomstig zendingswerk in Europa. Bepaalde dingen begonnen duidelijk te worden en wij zagen Nederland en België dichterbij komen.. ………! (Ga naar Overpeinzingen)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.