OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.54

Standard

Nr.53 eindigde met: “Toch interessant om te vernoemen dat door ons werk in België er nu 5 echtparen en een alleenstaande vrouw zendelingen zijn in Afrika, die meer verwezenlijken dan ik alleen had kunnen doen.” Gods wonderbaarlijke wegen! Toen kwam er een belangrijke man op bezoek………!”

Hij was de locale vertegenwoordiger van de Missionary Kerk denominatie. Hij had van mij gehoord en kwam vragen of ik tijdelijk voorganger wilde zijn van hun twee landelijke kerken bij Singhampton, Ontario, ten zuiden van Collingwood. Zij zaten te wachten op een jonge man die studeerde aan hun seminarie en over 9 maanden in die kerken voorganger ging worden. We raadpleegden de Heer, en aangezien we nog geen duidelijke leiding hadden ivm ons toekomstig zendingswerk in Europa antwoordden wij hem positief. De denominatie had een huis in Singhampton waar wij introkken. We verbleven daar tot juni 1969 en hadden een heel gezegende tijd. ’s Zondags ’s morgens predikte ik eerst in de ene kerk en reed dan naar de andere om daar te spreken. s’ Avonds hadden we een bijeenkomst met de twee gemeenten samen. Marina gaf zondagsschoolles en hield Bijbelclubs.

Tegelijkertijd hield ik ook evangelisatiesamenkomsten in enkele plaatsen. De Missionary kerk in Palmerston vroeg voor een week van samenkomsten. Een aantal Nederlanders uit Drayton kwamen luisteren en enkelen kwamen tot geloof. Een man vertelde mij dat toen hij de volgende dag aan het melken was, hij niet kon stoppen met het zingen van “Zijn naam is wonderbaar.” Een echte bekering! Een echtpaar vertelde mij nog onlangs dat zij aanwezig waren geweest toen het licht uitging terwijl ik aan het prediken was. Later hoorden we dat een dronkaard tegen een elektriciteitspaal gereden was. Iemand bracht mij een zaklamp en ik bleef gewoon doorspreken. Zij waren daar zo verbaasd over omdat hun dominees meestal de preek voorlazen. Toen ze naar huis reden zei de man tegen zijn vrouw, of wij zijn echte christenen of hij. Later ontdekten ze dat ze niet echt christen waren en namen zij de Heer aan. Het was door deze Nederlanders dat ik een paar samenkomsten hield in Drayton. Enkele mensen van Wallenstein Bible Chapel, een Open Broeder Vergadering, waren aanwezig. Natuurlijk wisten wij toen nog niet wat een belangrijke rol deze kerk zou hebben in onze toekomst…..! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.