OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.39

Standard

Nr.38 eindigde met: “De volgende keer over die eigenaardige en interessante dingen, wonderlijke omstandigheden, Gods knipoogjes…..!”

Goddelijke leiding. Ik word altijd een beetje nerveus als iemand zegt, “God heeft me gezegd.” Ik geloof dat het beter is te zeggen, “Ik denk dat God me gezegd heeft” want het moet getoetst worden. Ik heb al vermeld: 1. De innerlijke leiding van Gods Geest. 2. De bevestiging vanuit Gods woord, en nu, 3. Omstandigheden. Deze kunnen soms heel duidelijk zijn, God sluit een deur door bijvoorbeeld een gebrek aan financiën. Maar leiding komt dikwijls ook door kleine dingen, we noemen ze Gods knipoogjes. Bijvoorbeeld, Marina’s moeder die nog niets van ons afwist, gaf Marina een mooie deken voor Kerst, hetgeen ze altijd alleen maar gaf aan hen die gingen trouwen. En Marina’s grootmoeder, die ook van niets wist, gaf haar een handdoek, hetgeen ze gewoonlijk alleen maar gaf aan getrouwde kleinkinderen. Gods leiding wordt dikwijls ervaren in kleine dingen. Na de afsluiting van het schooljaar verloofden wij ons begin Mei. We hadden nog helemaal geen huwelijksdatum gezet, maar allerlei dingen werden ons al aangeboden, bijvoorbeeld een trouwjurk, een huwelijkstaart, een huis, gratis, zolang wij wat vee zouden voederen. Het was echt wonderlijk en bijna overweldigend. Een van de leraren echter, had een gesprek met mij en vertelde mij dat ik onverantwoord bezig was, want hoe ging ik voor mijn vrouw en eventuele kinderen zorgen, zonder werk te hebben? Marina en ik waren overeengekomen dat als de Heer ons in Zijn dienst zou roepen, Hij ook in al onze noden zou voorzien. Ik was geweldig ontmoedigd door dit gesprek en ging naar mijn kamer, viel op mijn knieën en riep tot God. De woorden flitsten door mijn hoofd, “Sta op en lees Mijn woord.” Ik greep mijn Bijbel en sloeg het open en mijn oog viel op Jesaja 51:12, “Ik, Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij bevreesd zijt voor een sterflijk mens.” Wat een passend woord van de Heer, ik had niets anders nodig. Pas op echter, ik geloof niet dat dit de normale manier is waarop God ons leidt. Maar toen kwam de vrouw van directeur van de school met mij spreken………! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.