OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.38

Standard

Nr.37 eindigde met: “3. En dan waren er die eigenaardige en interessante dingen die gebeurden…………!”

Maar voordat ik daarover begin, laat me je iets vertellen over wat er zich in onze harten afspeelde en laat me je iets tonen uit onze brieven. Wij hopen en bidden dat jonge mensen dit zullen lezen en zullen beseffen hoe belangrijk het is dat God eerste plaats in hun leven heeft en in het zoeken van een levenspartner. Marina schreef mij o.a. het volgende: “Jezus is heel dicht bij mij, zo dicht zal iets anders nooit zijn, jij ook niet.” En, “Ik heb Hem zo lief, meer dan dat ik jou liefheb Richard, mijn dierbaarste op aarde.” En, “Ik ben zo blij dat onze relatie begonnen is in de Geest en voorduurt in de Geest en dat het door Gods genade altijd zo zal blijven.” En, “Christus heeft mij gezegend en mijn leven verrijkt door jou. Jouw brieven zijn zulk een zegen en brengen mij iedere keer dichter bij de Heer.” En, “Ik zie er naar uit om je te zien, degene die zoveel toegevoegd heeft aan mijn leven. Het is genade dat ons samengebracht heeft lieveling, het is volledig genade.”

Hier enkele zinnen die ik naar haar schreef, “Jij betekent veel voor mij, heel veel, maar de Heer Jezus betekent nog meer.” En, “Laten we samen de Heer Jezus nog meer zoeken en Hem eerste plaats geven.” En, “Ik verlang naar je, maar ik verlang nog meer Gods wil gedaan te zien worden in ons leven.” En, “De Heer heeft ons tot hiertoe geleid, daar is geen twijfel aan. Hoe zouden we zulke gemeenschap met Hem en met elkaar kunnen hebben moesten we buiten Zijn wil bezig zijn?”

Wij staan echt verwonderd hoe God zegent wanneer we Hem eerste plaats in ons leven geven, het is echt ongelooflijk! Zoals eerder vernoemd, Gods wil is “goed, welgevallig en volkomen”, Romeinen 12:2. Wij zijn meer dan 52 jaar zo gezegend dat we dit echt aan jullie moeten doorgeven en jullie willen aanmoedigen Hem te zoeken en Hem in alles de eerste plaats te geven. De volgende keer over die eigenaardige en interessante dingen, wonderlijke omstandigheden, Gods knipoogjes…..! (Ga naar Overpeinzingen)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.