OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.37

Standard

Nr.36 eindigde met: “De volgende maal meer over deze speciale lady die ik nu al meer dan 52 ken…….!”

Al op jonge leeftijd werd Marina zich bewust van Gods roeping. Toen ze 15 was ging ze met haar vader mee, die Vakantie Bijbelscholen organiseerde in vele dorpen en plaatsen in Saskatchewan waar weinig of geen christenen waren. Sommige van haar vrienden en broers en zussen gingen ook mee. Na geslaagd te zijn van het Bijbel College volgde zij opleiding bij het Instituut voor Kinderevangelisatie in Muskegon, Michigan in de VS, waarna zij leidster werd van het Kinderevangelisatiewerk in Zuidwest Saskatchewan. Zij startte met Bijbelclubs in vele dorpen en leerde anderen hoe dit te doen. Zij kwam dit ook onderwijzen op het College en nam studenten mee voor evangelisatie weekenden. Op één zo een weekend ging ik mee, en dat is hoe het allemaal begonnen is 52 jaar geleden….!

Na dat eerste weekend ging ik regelmatig mee en genoot geweldig van Gods werk. Zoals al eerder vermeld, zijn wij niet verliefd geworden, maar werden wij naar elkaar toegetrokken door onze gemeenschappelijke passie voor de Heer. Maar doordat we samen werkten en Gods zegen ervoeren in het werk, begon er ook liefde te groeien. Maar geen van beiden wilden we eigenlijk die weg inslaan, daar we bevreesd waren de wil van God te missen. We schreven elkaar veel en spraken met elkaar wanneer de mogelijkheid zich voor deed. We hebben die brieven nog steeds, maar we gaan ze jullie niet laten lezen, omdat ze voor ons “heilig” zijn. Ze geven een heel goed beeld van wat er omging in onze harten en hoe de Heer ons aan het leiden was.

Maar nu terug naar het ontdekken van Gods wil. Er waren altijd drie dingen waar we op letten. 1. De innerlijke leiding van Gods Geest. 2. Gods spreken tot ons door Zijn Woord. 3. Omstandigheden. Wanneer deze drie overeenkwamen, waren wij tamelijk zeker de wil van de Heer te kennen. En zo was het nu ook: 1. De innerlijke stem van God werd steeds duidelijker. 2. Grote delen van onze brieven zijn teksten uit Gods woord die de Heer ons gaf. 3. En dan waren er die eigenaardige en interessante dingen die gebeurden…………! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.