OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.34

Standard

Nr.33 eindigde met: “We waren beiden zeer bevreesd buiten de wil van de Heer te gaan, zoals de eerste twee mensen dat in de Hof van Eden gedaan hadden. Maar hoe konden we de wil van de Heer kennen………?”

Het allerbelangrijkste in het leven is de wil van God. Deze wereld is een puinhoop omdat mensen kozen en nog kiezen hun eigen wil te doen. De hemel is volmaakt en harmonieus omdat daar Gods wil gedaan wordt. Jezus leerde, “Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” Mijn bekering was een overgave aan de wil van God, toen begon pas mijn echte leven en diepe vreugde. Ik had tegen Gods wil gevochten omdat ik meende dat die wil moeilijk was, en hard en verschrikkelijk, dat het al de blijdschap en plezier uit het leven zou wegnemen. Maar ik had het zo mis! Romeinen 12:2 zegt dat de wil van God “goed, welgevallig en volkomen is.” En dat is echt waar! De gelukkigste persoon die ooit op deze planeet geleefd heeft was de Heer Jezus. Hij zei, “Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” Juist voordat Hij die afschuwelijk wrede dood stierf bad Hij, “Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker (van lijden) Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” Hoe kon Hij dat aan? Hebr.12:2 zegt, “Die, om de vreugde die voor Hem lag…….” Hij keek verder dan het kruis, Hij zag miljoenen en nog eens miljoenen mensen gered voor de eeuwigheid, Hij zag u en mij! Dus deed Hij de wil van God. Dat is niet altijd het makkelijkste, maar wel HET beste!

Ook al was ik nog een jong christen, ik voelde instinctief aan dat ik in de wil van God moest blijven. Marina was christen geworden op jonge leeftijd en besefte ook hoe belangrijk dit was. And zo durfden wij geen van beiden iets te doen totdat de Heer ons toonde dat dit van Hem kwam. En dus baden wij heel ernstig, individueel, maar ook samen als we bij elkaar waren, en toen maakte de Heer het ons duidelijk…….! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.